Plantingenootschap.be

WHAT IS GRAPHIC DESIGN? Jessica Helfand
Graphic design is the most ubiquitous of all the arts. It responds to needs at once personal and public, embraces concerns both economic and ergonomic, and is informed by many disciplines, including art and architecture, philosophy and ethics, literature and language, science and politics and performance.
Graphic design is everywhere, touching everything we do, everything we see, everything we buy: we see it on billboards and in Bibles, on taxi receipts and on websites, on birth certificates and on gift certificates, on the folded circulars inside jars of aspirin and on the thick pages of children's chubby board books.
Graphic design is the boldly directional arrows on street signs and the blurred, frenetic typography on the title sequence to E.R. It is the bright green logo for the New York Jets and the monochromatic front page of the Wall Street Journal. It is hang-tags in clothing stores, postage stamps and food packaging, fascist propaganda posters and brainless junk mail.
Graphic design is complex combinations of words and pictures, numbers and charts, photographs and illustra- tions that, in order to succeed, demands the clear thinking of a particularly thoughtful individual who can orches- trate these elements so they all add up to something distinctive, or useful, or playful, or surprising, or subversive or somehow memorable.
Graphic design is a popular art and a practical art, an applied art and an ancient art. Simply put, it is the art of visualizing ideas.” REFERENTIEKADER BEELDCULTUUR
In de beeldcultuur dringt het bewegend beeld alsmaar verder door, enerzijds via media waar we mee vertrouwd zijn; film, televisie, animatie en reclame, anderzijds langs nieuwe kanalen; YouTube, games, interactieve toepassingen, mobiele media en 3D. De “graphic designer” heeft hierin een niche gevonden waar beweging en de komst van deze nieuwe media een uitdaging betekenen, maar ook mogelijkheden bieden tot vernieuwing.
VISUELE COMMUNICATIE
De “graphic designer” (zie “Wat is graphic design?” hiervoor) visualiseert een idee met maximale impact op de kijker of gebruiker. Dit gebeurde vroeger op een statische manier: via beeld, tekst, typografie, boek, krant, tijdschrift, illustratie, affiche of flyer. Met de introductie van nieuwe media wordt de ontwerper/vormgever geconfronteerd met de uitdaging om zijn voorheen statische grafiek naar bewegend beeld te transformeren.
WHAT IS MULTIMEDIA?
Wat is een medium? Wat zijn media? Wat is multimedia? Wat zijn time-based media? Wat is interactive media? Interface? Flowchart? Is the medium the message? THE MEDIUM IS THE MESSAGE?
Extension of human ability or function? Voorbeeld: de fiets is een extensie van de voeten, kleding een extensie van de huid, het internet (de televisie) een extensie van de hersenen en/of het zenuwstelsel. cf. boek: The Medium is the Massage (geen spelfout), van Marshall McLuhan.
COMMUNICATIEMODEL
Communicatie model? Sender/Message/Receiver (Bell labs); Receiver/Feedback/Sender (loop).
Dit verwijst indirect ook naar de 3 belangrijke vragen die men zich moet stellen bij het ontwerpen van multimedia: 1. Wat zeg je? Inhoud, boodschap, message.
2. Hoe zeg je het? Medium, of media, interactief of lineair, narratief.
3. Aan wie zeg je het? Receiver, doelgroep, publiek.
INTERFACE MODEL
Interface model? Data < View < Control < Feedback Navigation structures? Ontleed een web site, navigatie menu’s, home page, sub-pages, hoe geraak je van A naar Z en terug. Wat is een boomstructuur? Story boards of flow charts? Wat is het verschil? Waar dienen ze voor? USER-EXPERIENCE — USABILITY
Bij interactieve projecten is er onderzoek naar de gebruikerservaring. Deze user experi- ence wordt onderzocht via het ontwerpen van interfaces. Interactie wordt vervolgens getest op de doelgroep.
INTEGRATIE VAN DE MEDIA
Wat is het belang van de integratie van de media? Dit kan gaan van het zoeken van het juiste beeld bij de juiste tekst, het volgen van het ritme van de muziek bij een animatie, tot het synchroniseren van beeld en geluid, het naadloos verweven van navigatie en inhoud op een web site, enz. TIME-BASED & INTERACTIVE MEDIA
DIGITAL & ANALOG MEDIA

Cross axis diagram: verticale as (y-as) noord: digitaal | zuid: analoog • horizontale as (x-as) west: time-based — oost: interactive (zie bijgevoegd diagram) CONTENT IS KING
“Content is King”? Wat betekent dit.Het belang van de inhoud, van hetgeen je wil communiceren. Form Follows Function — Form Follows Content.
Narration vs Experience — Viewer vs Participant? Vertellend tgo ervaring? Bv. een film tgo een video game.
CONVERGENTIE
Web media nu: convergentie van de diverse communicatie media: YouTube, Flash sites, interactive or narrative, associatieve hyperlinks (Google) vs. lineaire structuur.
Concept Development / Process Development / Project Management / Execution / Focus testing Het proces van de ontwikkeling van multimedia? Sketches, comps, snippets, Flash, html, video, . Men start met de conceptuele fase: o.a. brainstorm, ontwikkeling van een idee, schetsen, mood-boards). Dan volgt de creatieve fase: o.a. bedenken van inhoud, zoeken van beelden, script, storyboards, programmeren, geluid, navigatiestructuren, prototype. Er is meestal (niet altijd) een test fase waar het prototype getest wordt. Daarna volgt de executieve of productiefase, waar alles tot in detail wordt uitgevoerd.
Door de complexiteit is teamwork vaak noodzakelijk, ook omdat niet iedereen al de vereiste vaardigheden heeft.
DESIGN FOR THE SCREEN
Screen layout — Typografie— Hoe organiseer je je informatie en hoe communiceer je die. Verdana/Georgia - Matthew Carter.
PROJECT & PRODUCT MGMT
Project of product management zijn nodig om alles in goede banen te leiden en te zorgen dat alles op tijd, en binnen budget wordt gerealiseerd.
TECHNIEK & STIJL
Techniek en stijl zijn belangrijk bij de uitvoering. Techniek om alles te laten werken zoals het hoort, vooral ook om de integratie van de media te kunnen bewerkstelligen. Soms worden externe programmeurs of specialisten ingehuurd.
Stijl is belangrijk als onderdeel van je communicatie, het is de manier waarop je je publiek aanspreekt, via profiel, imago en branding. Daar ligt ook het belang van de vormgever, kleurgebruik, layout, letter, leesbaarheid. Wetenschappers ga je anders benaderen dan hip-hoppers.
POST–PC
Wat is de invloed van de nieuwe post-PC producten zoals de iPad en de smartphones zoals de iPhone. Multitouch interface, beweging, accellerometer, gyroscope. Social media, FaceTime, video conferencing. Nieuwe vormen van communicatie, entertainment, education.
Lezen van boeken wordt een nieuwe ervaring zoals bij Alice in Wonderland op de iPad, en andere voorbeelden die nog veel meer interactief zijn: “The Unwanted Guest” en “The Pedlar Lady” van Moving Tales, of “Rumplestiltskin”. Dit gaat ook veel verder dan de eBook.
TIME-BASED
INTERACTIVE
MOTION DESIGN
De graphic designer maakt gebruik van beweging (analoog of digitaal) om grafische elementen (beeld, tekst, typografie, lay-out, illustratie, logo, pictogram, icon of info- graphics) te transformeren over een tijdlijn (via keyframe of processing). De beweging kan ook door interactie van de gebruiker worden getriggerd. Andere media, zoals audio, jingles, touch-screen of muziek, kunnen worden geïntegreerd. Motion graphics onder- scheiden zich van film, video, en animatiefilm door het gebruik van de hierboven ver- noemde grafische elementen, en door de toepassingen en inhoudelijke aspecten die meer aanleunen bij de wereld van graphic design. Er zijn echter heel wat overlappingen.
VOORBEELDEN
Er opent zich tegenwoordig een scala van mogelijkheden voor de graphic designer om z’n idee met meer impact te communiceren. Toch bestaan motion graphics al langer dan we denken. In de gerestaureerde film Metropolis (1927) van Fritz Lang zijn reeds bij de opening credits motion graphics te zien: de titel verschijnt op een grafisch zeer geraf- fineerde wijze, die transformeert in een toekomstig visioen van de stad, dat vervolgens naadloos overgaat in filmbeelden van industrie (à la Fernand Léger). Later is er Saul Bass, die een aantal uitstekende opening titles maakte voor o.a. Psycho, North by Northwest en andere. Meer recent zien we bv. Kyle Cooper met z’n intro’s voor bv. Seven, Gattaca, enz. Bij motion graphics op het web zijn er heel interessante zaken te zien, waar gebruik wordt gemaakt van Flash, AfterEffects, whiteboard animatie, stopmo- tion, moving type, virale filmpjes, enz. De recente eBook uitgave van Alice in Wonderland op iPad toont aan dat het klassieke boek door interactiviteit en beweging een heel an- dere dimensie en impact krijgt (*zie illustraties van de voorbeelden in de portfolio in bijlage). Infographics kunnen zo veel meer zeggen wanneer er beweging bij gebruikt wordt. Motion graphics worden vaak getoond via een digitaal medium, maar het kan ook met analoge middelen: stroboscoop, zoetrope, flip book.
RELATIE TUSSEN GRAPHIC DESIGN & BEWEGING
Wat is de relatie tussen graphic design en beweging?Het onderzoek handelt over de relatie tussen graphic design en beweging. Wat zijn de benodigdheden, zowel inhoudelijk als vormelijk, om motion graphics te creëren? De woorden hieronder in vetjes zijn de parameters uitgezet op de landkaart van motion graphics. Het onderzoeksveld is initieel het grafische (lijn, vlak, kleur, teken, beeld, illus- tratie, tekst en typo) en gaat van low tech tot high tech, van analoog tot digitaal, van “time-based” tot interactief. Naast het visuele worden ook andere zintuiglijke aspec- ten geïntegreerd in motion graphics: geluid, muziek en motoriek. Op technisch vlak worden er zowel analoge als digitale middelen gebruikt. Aangezien ook het inhoudelijke aspect zeer belangrijk is, worden experts uit film, theater, muziek, klank, en reclame gezocht om een bijdrage te leveren. De onderzoekslijn focust op “timing” (en montage/ editing).
ESSENTIE VAN BEWEGING
Wat is de meerwaarde die “motion” levert? Wanneer ontstaat beweging? Ontstaat de beweging in ons hoofd, of is er werkelijk beweging? Wat is het verschil tussen (key)frame-based beweging en processing-based beweging?.
TIMING & EDITING
Onderzoeklijn tijd/timing & editing/montage. Hoe werk je met montage en timing van je motion graphics project en synchronisatie met andere media? Flow en timing zijn cruciale elementen, ook bij interactieve projecten. Verband met de inhoud is van cruciaal belang.
HOE VERTAAL JE VORM NAAR INHOUD
Hoe helpt die beweging ideeën te visualiseren? Wat is de relatie tussen motion en e-motion? Is de impact van motion graphics en de communicatie ervan op een doelgroep of gebruiker merkbaar/meetbaar? Wat is de vorm waarin inhoud moet gegoten worden om motion graphics te realiseren? Welke toepassingen zijn er?

Source: http://www.plantingenootschap.be/wp-content/uploads/2011/04/Multimediaontwerp_2011.pdf

Phagevax creates (proposed) effective single-dose vaccine for novel h1n1 virus

PhageVax creates (proposed) effective single-dose vaccine for novel H1N1 virus WiredPRNews.com — US based company has developed a new vaccine production method for combating emerging infectious diseases - including the novel H1N1 swine flu and the deadly H5N1 avian flu. These various sub-types of Influenza may merge in the 2nd and 3rd Pandemic Waves and become easily transmissible from hum

Microsoft word - vertaling wada dopinglijst 2005.doc

DOPINGLIJST Het gebruik van elk geneesmiddel moet worden beperkt tot medische indicaties. I. Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband en buiten wedstrijdverband Verboden stoffen S1. Anabole middelen S2. Hormonen en verwante stoffen S3. Bèta-2 agonisten S4. Middelen met een anti-oestrogene werking S5. Diuretica en andere maskerende middelen M1. Verbetering van het zuur

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles