Capiomovement.se

Operation vid Dupuytren’s kontraktur
Dupuytren’s kontraktur
Dupuytren’s kontraktur är en sjukdom som drabbar den bindvävsplatta som finns i
handflatan. Av okänd anledning börjar cellerna bilda ny bindväv som gör att vävnaden
förkortas så att fingret/fingrarna böjs och man får därför svårt att sträcka på fingrarna.
Sjukdomen drabbar mest medelålders och äldre män och det finns en tydlig ärftlighetsfaktor.
Hand med Dupuytren’s kontraktur, tydligt vid ringfingret som en ”falsk sena”. Inför operationen
Trombyl, Plavix och Waran skall sättas ut enligt särskild ordination i samråd med den läkare
som sköter medicineringen. Under denna tid får du inte heller ta några naturläkemedel.
Blodtrycks- och hjärtmediciner skall dock tas som vanligt.
För att förebygga infektioner i samband med operationen skall du duscha och tvätta håret med Descutan, en bakteriedödande tvål. Denna tvålsvamp köper du på Apoteket. Du skall tvätta hela kroppen noggrant med Descutan två gånger dagen före operationen. Håret behöver bara tvättas ena gången. En sista tvätt med Descutan gör du hemma på operationsdagens morgon. Du får inte använda hårbalsam eller hudlotion efter tvättarna. Ta kontakt med distriktsarbetsterapeut på hemorten som du kan träna hos efter operationen. Operationen
Operationen sker normalt under sövning.
Under operationen gör man vinklade snitt över det drabbade området på fingret och handflatan. Därefter opereras den förändrade vävnaden bort. Slutligen sys operationssåret ihop. Efter operationen
Efter operationen får du ett enkelt förband. Ibland sättes även ett gips eller stift över leden för
att kunna hålla sträckning i fingret. Du får stanna kvar ett par timmar efter operationen.
5-7 dagar efter operationen skall du på återbesök hos läkare eller sjuksköterska, som lägger om såret med ett mindre förband. Du skall också träffa en arbetsterapeut, som provar ut en individanpassad plastskena som skall användas dygnet runt fram tills stygnen tas. Plastskenan skyddar såret och ser till att sträckningen i fingrarna bibehålls. Skenan skall sedan användas nattetid 3-6 månader efter operation i syfte att bibehålla sträckningen i de opererade fingrarna. Du får också råd och träningsövningar. Det är viktigt att man tränar för att inte fingrarna skall bli stela. Du får också remiss till distriktssjuksköterska för borttagning av stygnen efter två veckor. På remissen finns också information om huruvida såret skall kontrolleras och läggas om hos distriktssjuksköterskan. I annat fall sker sårkontrollen vid ett läkarbesök på Movement. Såret är helt läkt efter sex veckor och under den tiden skall man inte utsätta handen för alltför stor påfrestning och belastning. Det finns alltid en liten risk för att känseln kan påverkas i aktuellt finger efter operationen. Detta beror på att bindvävsplattan har växt in i känselnerven till fingret. Om man upplever en känselnedsättning efter operationen återkommer känseln i de flesta fall. Detta kan dock ta många månader. Det finns en risk att förändringarna i vävnaden i handen kommer tillbaka, men oftast behöver man inte operera igen (cirka 70 % blir bra). Har man haft en kraftig sträckdefekt under en längre tid före operationen är det heller inte säkert att man kommer kunna få ut sträckningen helt efter operationen. Sjukskrivningens längd efter operationen beror på vilket arbete du har. Vid hemresan efter operationen får du inte köra bil. Råd under bandagetiden
Använd armen så avslappnat och naturligt som möjligt i det vardagliga arbetet, till exempel i
lättare hushållsarbete som du kan göra utan smärta. Armen ska inte låsas i mitella. Du skall
dock undvika att bära och lyfta tungt under den första tiden efter operationen. Din
arbetsterapeut ger råd om hur du kan öka belastningen på den opererade handen.
Vila armen i högläge, med handen över hjärthöjd, när du inte använder den. Detta förebygger att handen och armen svullnar. På natten kan du med fördel lägga handen och armen på kuddar för att uppnå högläge. Rumstemperatur är bäst för handen och armen. Kyla kan orsaka ökad stelhet, medan värme kan orsaka ökad svullnad. Träning under bandagetiden
När du har handen i bandage finns det risk för att handen svullnar och att du stelnar till i axel,
armbåge, fingrar och tumme. Därför är det mycket viktigt att du kommer igång med träning
som ökar cirkulationen och förebygger stelhet i de fingrar som inte opererats. Du skall
undvika att röra på det opererade fingret.
Träna 10 gånger om dagen och upprepa varje rörelse 5-10 gånger. 1. Sträck händerna högt mot taket med helt sträckta armbågar och spreta med de fingrar som inte är opererade. Dra tillbaka armarna mot kroppen med knutna händer. Det ger bäst effekt att ta båda armarna samtidigt. 2. Böj och sträck i armbågen på den opererade armen. För att kunna utföra rörelseprogrammet är det viktigt att du tar smärtstillande tabletter enligt ordination de första dygnen. Smärtan får inte hindra träningen. Träna regelbundet med små korta pass. Det är även viktigt att handen får vila mellan träningspassen. Hjälp inte till med den andra handen för att få ut mer rörlighet.

Source: http://www.capiomovement.se/Global/Dokument/Patientinfo%20Preop/Dupuytren.pdf

Microsoft word - otc guidelines.doc

OTC (Over the Counter) Drug Ruling If certain requirements are met, a health FSA can reimburse medicines and drugs that are available without a prescription. ‰ Must be accompanied by adequate claims substantiation (statements from third party and participant) Receipt must show the name of the medicine or drug, the date, and the amount of the purchase ‰ Must be incurred during

amensupport.hagemanfoundation.org

Medications Medical therapy is directed toward the specific endocrine syndromes. Sandostatin acts similarly to the natural hormone somatostatin by suppressing peptide secretion from gastroenteropancreatic tumors. Octreotide acetate (Sandostatin) Primarily acts on somatostatin receptor subtypes II and V. Inhibits GH secretion, and other endocrine and nonendocrine effects, including inhibi

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles