Microsoft word - document

Anti-spam policy van Insite Design/Wmmedia
Wat is spam?
Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: mail die in grote
hoeveelheden (bulk) en ongevraagd (unsolicited) wordt verstuurd. Ongevraagd houdt in dat
de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de
verzending van de e-mail. Bulk houdt in dat de e-mail onderdeel is van een grotere
hoeveelheid mails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn.
Om als spam gekwalificeerd te kunnen worden dient een e-mail ongevraagd en in bulk
verzonden te zijn. Ongevraagde mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan
persoonlijk contact, een vraag die je aan iemand naar aanleiding van zijn website stelt, etc.
Bulk mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan e-mail die je ontvangt via
mailinglists en nieuwsbrieven. Alleen de combinatie van ongevraagd en in bulk verzonden
maakt een e-mail tot spam.
Vaak (maar niet altijd) gaat het om commerciële mail: men wil u een product verkopen, van
Viagra of een hypotheek tot Prozac of porno. Ook ongevraagde aankondigingen van
culturele evenementen, politieke of activistische oproepen en dergelijke vallen echter onder
de noemer spam.
Maar ’t is voor een goed doel! Mag dat ook niet?
Nee, ook voor een goed doel mag u niet spammen, want spam blijft spam. Bovendien, wat u
een goed doel vindt (een oproep voor een demonstratie of het zetten van een handtekening)
vind een ander een ongewenste politieke uiting.
Hoe mag ik dan wel een mailing versturen?
U mag alleen massa e-mail versturen als de ontvangers hier EXPLICIET en aantoonbaar om
gevraagd hebben. Dit principe heet confirmed opt-in. Elke andere manier van massa mail
(opt-out/opt-in) is binnen het Proserve netwerk NIET toegestaan.
Wat is precies de goede manier?
De eigenaar van een e-mail adres moet expliciet en aantoonbaar toestemming hebben
gegeven voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Dat is betrouwbaar te verifiëren
door gebruik te maken van confirmed opt-in. Na aanmelding krijgt de eigenaar van het e-mail
adres een verzoek om bevestiging opgestuurd, met daarin de vraag of hij zich daadwerkelijk
wil aanmelden voor de mailinglist (of voor een nieuwsbrief of iets dergelijks). Indien de
eigenaar van het bewuste e-mail adres geen bevestiging terugstuurt, moet er vanuit gegaan
worden dat iemand anders dat adres heeft opgegeven (of dat de eigenaar zich heeft
bedacht). Indien de houder van dat e-mail adres de vraag bevestigt, geeft hij expliciet aan
dat hij toestemt met de ontvangst van mails via die mailinglist.
Om het helemaal goed te doen, wordt in de e-mail waarin de houder van het e-mail adres om
bevestiging wordt gevraagd een niet te raden code meegestuurd. Alleen met die code kan de
bevestiging geretourneerd worden. Dat heeft als voordeel dat derden de bevestiging niet
kunnen vervalsen.
Tevens zou er in de e-mail waarin om bevestiging wordt gevraagd een adres opgegeven
kunnen zijn via welke de houder van het e-mail vermeende misbruik kan melden. Op die
manier is beter na te gaan of de mailinglist misbruikt wordt.
Het is dus de bedoeling dat bij een inschrijving de gebruiker expliciet en aantoonbaar
toestemming geeft voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist.
Geeft hij deze toestemming niet en ontvangt hij wel e-mail van die mailinglist, zijn die mails
op te vatten als spam.

Maar volgens de Nederlandse wet mag er gewoon gespammed worden!
Helaas is de wetgeving rond spam e.d. op dit moment nog niet goed geregeld. Er zijn een
aantal wetten in aankomst die hier wel duidelijk op in gaan. Tot dan is het volgens onze
Algemene Voorwaarden niet toegestaan om deze activiteiten via of op het netwerk van
Proserve te doen.
Ik heb van jullie een e-mail gekregen met daarin een spamklacht. Wat nu?
We zijn hier heel duidelijk in. U moet actie ondernemen om herhaling te voorkomen. We
geven hooguit één waarschuwing, daarna sluiten we onze dienst af. Op welke manier dit zal
zijn ligt aan de dienst die afgenomen wordt. Mocht het een zogenaamde "known-spammer"
zijn, sluiten we direct af.
Maar de klacht is onterect!
Dit is iets wat wij beoordelen. Let op, het is verplicht om via confirmed opt-in te werken, wij
kunnen u verzoeken om de confirmatie van de klagende partij te overleggen. Kunt u dit niet
dan kunnen wij niets anders dan er van uitgaan dat het spam is.
Waarom nemen jullie zulke strikte actie?
Omdat bij spam het netwerk en onze naam in gevaar komt. Het netwerk omdat we in
zogenaamde blacklists kunnen komen, waardoor het voor onze klanten niet meer mogelijk is
om e-mail af te leveren bij bepaalde providers. Onze naam omdat we door deze blacklists
onze dienstverlening niet meer optimaal kunnen houden, waardoor klanten weg gaan, of we
potentiële klanten mislopen. Dit is uiteraard een situatie die we altijd willen voorkomen.
 

Source: http://www.wiemedia.nl/pdf/antispampolicy.pdf

Levels of pain control

Levels of pain control There are different types of painkillers that are effective for mild, moderate or severe pain. Types of painkillers These different types of painkillers are set out below in an ’analgesic ladder’.  Mild pain - Mild painkillers eg paracetamol or anti-inflammatory drugs eg ibuprofen (Brufen®, Neurofen®), diclofenac sodium (Voltarol®) or celecoxib (Celebr

Deer run dental

Welcome to our Practice! Please help us by providing the following confidential information. PATIENT INFORMATION Name (last, first, middle):_____________________________________________Preferred________________ Date of Birth_________________ Sex : M_______ F_______ SS#_________________________________ Drivers License #:_____________________ Email address___________________________

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles