Opmaak

NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2010
Jaargang 2 Nummer 3
Kerstspreuk
verpleegkundigen, nurse practitioners en ga’s die in de thuiszorg of in een hospi- van V&VN (www.venvn.nl) dan zien wepas echt in hoeveel verschijningsvor- Ze neemt ons mee van de
Egyptenaren en de Grieken via
Florence Nightingale naar Gordon
en Van de Brink Tjebbes.
Smullen maar!
juiste moment en op de juiste plaatstoepassen. Zo wordt verpleegkunde een Egyptenaren en de Grieken via FlorenceNightingale naar Gordon en Van de reumaverpleegkundige en een nurse practitioner aan het woord. Ook is er zorg, of alleen al binnen de verpleegkun- de. In de nieuwe groep van de Oriëntatie- cursus zitten dit keer naast psychiatrisch Stichting Plegan Opleidingen. ‘Plegan’ Wat is en doet een nurse practitioner (ver)plegen. Stichting Plegan Opleidin-gen ontwikkelt scholing in antroposofi- Hoe een antroposofisch verpleegkundige haar werk als nurse practitioner binnen een huisartsenpraktijk vormgeeft Stichting Plegan Opleidingen cursussenvoor verzorgenden en vrijwilligers in de cursussen en opleiding zijn geïnspireerd zich in de loop der jaren ontwikkeld.
tiënt staan voor mij centraal ‒ die wil ik schappij te kijken. Dan blijkt daarin ook plaats te zijn voor reële geestelijke we- dit perspectief leer je ook je eigen werk gen. Ik kan dit het beste beschrijven aan de hand van het vierledig mensbeeld.
Deze functie in de eerstelijnszorg is ge - plek in, zijn belangrijk. Lichamelijk on- den deze werkwijze verder ontwikkeld.
door ‘gezien’. Tijdens het luisteren let ik en inzicht. Hierdoor konden een aantalnieuwe ondersteunende beroepen wor- Vanaf het moment dat ik de
patiënt uit de wachtkamer haal
tot aan het afscheid, gebruik ik al
Oriëntatiecursus Verpleegkunde en
mijn zintuigen. Ik kan dit het beste
antroposofie
Een cursus van 10 dinsdagen. In deze cur- beschrijven aan de hand van het
sus wordt de eerste basis gelegd voor het vierledig mensbeeld.
verzorgen, bemiddelen en begeleiden.
voor np’er in de huisartsenpraktijk. Ik fenomenologisch waarnemen, wetmatig-heden in de levensloop, het belang van zijn, voelen mensen zich ‘gehoord’.
ritme, en de vier elementen (aarde, water, praktijk. De cursisten gaan ook zelf ver- bineren van care en cure is dé opgave schillende therapieën ervaren, zoals eurit- van de nurse, die als verpleegkundig spe- mie, beeldende kunstzinnige therapie enuitwendige therapie.
u op de site (www.plegan.nl) nalezen.
Voor uitgebreidere informatie kunt u bijhet secretariaat de nieuwe opleidingen- standaarden voor huisartsen te werken.
kuur of een zalf kan ook erg nuttig zijn.
Doelgroep Gediplomeerd verpleegkundigen en
1, 8, 15, 22, 29 maart 5, 12, 19, 26april en 10 mei 2011 pie. Als ik twijfel of wanneer er iets on- Deze cursus is geaccrediteerd voor 76 punten.
Voortgezette opleiding verpleeg-
kunde vanuit antroposofie
Een opleiding van 58 dagen verspreidt
over 1½ jaar, waarvan 46 cursusdagen.
De opleiding bestaat uit 3 trimesters eneen stage van 12 dagen. Voor een uitge- breide beschrijving van de vakken en deonderwerpen die aan de orde komen, zie draad door de opleiding loopt de vertaal- myalgie (letterlijk vertaald: pijn in bind- theoretisch als in de praktijk. Aan het be-halen van het diploma zijn een aantal op- u kunt aanvragen bij het secretariaat.
Met het diploma van deze voortgezetteopleiding kunt u zich op basis van de Wet Doelgroep Verpleegkundigen en verzorgenden
Deze opleiding is geaccrediteerd voor 517 punten
De warmte van de behandelingen,
zowel lichamelijke als de
Nascholingsdagen 2011
Het onderwerp van de nascholingsdagen
psychische, hebben haar
goed gedaan
baren.
Het volgen van één van de nascholingda-gen is een van de voorwaarden om als Doelgroep Verpleegkundigen in het bezit van
Deze dag is geaccrediteerd voor 10 punten.
In company training
Na die periode kijken we samen terug.
lijkse herhaling versterkt deze werking.
Betalingsvoorwaarden
• Een cursus gaat door bij voldoende deelnemers.
Dit wordt 1 maand van te voren besloten (tenzij niveau blokkeren, weer vlot te trekken.
• Het cursusgeld dient binnen 1 maand na het ontvangen van de factuur betaald te worden op rekening 929584 t.n.v. Stichting Plegan Oplei- dingen te Zutphen. Graag naam van de cursus vermelden en naam en adresgegevens van decursist (omdat deze af kan wijken van de te- • Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus af- zegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.
Een bericht van de vrienden van Stichting Plegan dergetekende voor nadere informatie.
vertaling van het Duitse lesboek ‘Ritmi- Stichting Plegan Opleidingen
info@plegan.nl
www.plegan.nl
Dankzij een gulle gever is er kortgeleden t.n.v. Stichting Plegan te Werkhoven.
onder de paraplu van Stichting Pleganeen nieuw fonds ontstaan: het Florence Stichting Plegan
Nightingale Fonds, genoemd naar de www.plegan.nl bij ‘Vriendenstichting’, Vrienden van Plegan Opleidingen
gever was dat er vooral geïnvesteerd zou V&VN Antroposofische zorg
Beroepsvereniging
mogelijk gemaakt door Stichting Plegan.
Jong, Josee Kruijp, Arieanne van Kalsbeek Heilcreme. Deze zalf is ontwikkeld door Voor deze gratis nieuwsbrief kunt u zich
aan- of afmelden bij het secretariaat.
Calcea-zalf is te koop of te bestellen bij

Source: http://www.plegan.nl/pags/docs/3.1295611632.pdf

Microsoft word - intracranialcomplicationsofacutesinusitis.doc

Complicações Intracranianas de Sinusite Aguda. Relato de Dois Casos Intracranial Complications of Acute Sinusitis. Report of Two Cases Gustavo Guagliardi. Pacheco - Médico Staff do Hospital da Lagoa, Everton de Souza Ameno - Chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital da Lagoa, Avenida das Américas, 700, bloco 01, sala 211, Barra da Tijuca Tel: (0xx21) 2494-9170 FAX (0xx21) 242

Chiarimenti del 5 marzo 2012

Affidamento della fornitura di farmaci e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 06-2011) RISPOSTE AI CHIARIMENTI N° 1 del 5 marzo 2012 Con riferimento all’oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue. In merito al quesito 1: 1) in riferimento alla pubblicazione del Ba

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles