Microsoft word - publikaciok evek szerint csabai.doc

Tudományos közlemények listája
Dr. Csabai Márta

2010
Csőry Angéla, Csabai Márta, Kırössy Judit: Amikor fájnak a szavak.Szülıi érzelmi
bántalmazás lélektani háttere és kapcsolata gyermekek játékával valamint CAT-ban adott válaszaival In: Német D. Harsányi G. és Szokolszky Á. (szerk): Szegedi pszichológiai tanulmányok 2010. Juhász Gyula Felsıoktatási Kiadó, Szeged, 2010 113-123 Látos Melinda és Csabai Márta: Az empátiás viszonyulások mérésének lehetıségei - Pszichológus- és orvostanhallgatók összehasonlítása In: Német D. Harsányi G. és Szokolszky Á. (szerk): Szegedi pszichológiai tanulmányok 2010. Juhász Gyula Felsıoktatási Kiadó, Szeged, 2010. 165-175 Csörsz Ilona, Szili Katalin, Devecsery Ágnes, Máth János, Csabai Márta: Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 11 (2010) 3, 169—190 Csabai Márta: Bálint és a Pszichoszomatika. Tárgykapcsolati elvek a testi tünetek kezelésében. Thalassa, 2010, 2: 33-48 Csabai Márta: A pszichoanalitikus pszichoszomatika viszontagságai és dilemmái. Márta Csabai, Development of Psychosomatics and the Therapeutic Relationship. The Impact of the Budapest School of Psychoanalysis Journal of European Psychoanalysis, 2008. 26-27. 295-315. (megjelent 2010-ben) Csabai Márta: A testtudat szerepe a gyógyító kapcsolati készségfejlesztésben. Sejtek és sejtések. Nemzetközi szomatoterápiás kongresszus, Budapest, 2010. június 18-20. 12. Csabai Márta: A pszichoszomatikus integráció lehetıségei kórházi betegeknél Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Naggyőlése, Pécs, 2010. május 27-29. 59. Csabai Márta, Csörsz Ilona, Szili Katalin: Tünetértelmezés betegségtörténeti keretben. Pszicholóus- és orvostanhallgatók reprezentációi. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Naggyőlése, Pécs, 2010. május 27-29., 79 Látos Melinda, Csabai Márta: Empátia a gyógyításban – pszichológus- és orvostanhallgatók empátiás viszonyulásainak mérési lehetııségei. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Naggyőlése, Pécs, 2010. május 27-29, 202 Az MPT különdíjával kitüntetett poszter GurzóLaura, Csabai Márta, Barabás Katalin: Lángolás, parázs vagy hamu? – Egyetemi klinikákon dolgozó egészségügyi szakemberek kiégés vizsgálata. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, 2010. május 25-27., 59. Látos Melinda, Csabai Márta Barabás Katalin: Vese transzplantáción átesett betegek szorongás szintjének és betegség reprezentációinak hatása a gyógyyulási folyamatra. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, 2010. május 25-27., 66. Csabai Márta: Bálinti koncepciók szomatikus betegek kórházi kezelésében. A team- munka jelentısége X. Magatartástudományi Napok, Pécs, 2010. május 25-27 13. Csörsz Ilona és Csabai Márta: Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, 2010. május 25-27, 16. Sztrancsik Dóra, Csabai Márta és Barabás Katalin: Elsı hazai tapasztalatok a PRISM nonverbális teszttel kórházi osztályokon. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, 2010. május 25-27, 74.

2009
Csabai Márta és Molnár Péter: Orvosi pszichológia és klinikai egéászségpszichológia.
Csabai Márta, Csörsz Ilona és Szili Katalin: A gyógyító kapcsolat élménye. Kézikönyv és oktatólemez a kapcsolati készségek fejlesztéséhez. Oriold és társai, Budapest, 2009.
Csabai Márta, Csörsz Ilona és Szili Katalin: A terápiás viszonyulások és élmények
alakulása a pályaszocializációban. Az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport módszer bemutatása. Pszichoterápia, 2009. 18(1) 14-21. Csabai Márta: A sokarcú félelem. A szorongás komplex természete a pszichológiai elméletek tükrében. In: K.Srí Dhammánanda: Miként éljünk félelem és aggodalom nélkül. Kelemen Kiadó, Budapest, 2009. 279-292 Csabai Márta: A pszichoanalitikus pszichoszomatika viszontagságai és dilemmái. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 16. ıszi konferenciája, 2009. október 2-3. 11.o. Látos Melinda és Csabai Márta: Az empátiás viszonyulások mérésének lehetıségei. Pszichológus- és orvostanhallgatók összehasonlítása. Magatartástudományi Napok, Debrecen, 2009. június 11-13.,14. oldal 2008
Csabai Márta, Trinn Csilla, Molnár Péter: Terápiás betegoktatás és közös döntéshozatal.
In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, Medicina, 2008, 97-118. Csabai Márta: A "budapesti iskola" hatása a pszichoszomatika és az orvos-beteg kapcsolat fejlıdésére. In: Erıs F. - Lénárd K. - Bókay A. (szerk.): Typus Budapestiensis. történetérıl és hatásáról. Thalassa, Budapest, 2008, 335-353. Csörsz Ilona, Szili Katalin és Csabai Márta: Az orvossá válás "drámái". Új módszer az orvos-beteg kommunikáció oktatásában. Lege Artis Medicinae 2008 18(3) 252-255 Devecsery Ágnes, Hausz Katalin és Csabai Márta: "Az allergia kihat az egész életemre" A betegséggel kapcsolatos reprezentáció, mint identitás-stratégia. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2008. 9.(3) 183-198. Csabai Márta: A nyelv "üres helyei" és a deszimbolizáció a szomatizációs tünetek létrejöttében. Pszichodráma Újság, 2008 tavasz, 16-27. Csabai Márta: Nézıpontváltások és dilemmák a gyógyító kapcsolatban Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Naggyőlése, Nyíregyháza, 2008. május 25-27 Csabai Márta, Csörsz ilona, Moukhtar Lucia, Szili Katalin: A terápiás viszonyulások és élmények alakulása az idıben a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája, 2008. október 25. oldal Csabai Márta és Molnár Péter: Kapcsolat, kooperáció és konkordancia. Az orvosi pszichológia oktatása a gyógyító team szempontjából. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2008. június 5-6 Csörsz Ilona, Csabai Márta és Szili Katalin: Új módszer a pályaszocializációban Integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport tapasztalatai. Magatartástudományi Napok, Szeged, 2008. június 5-6, 13.
2007
Csabai Márta: Tünetvándorlás. A hisztériától a krónikus fáradtságig. Jószöveg Mőhely
Csabai Márta: "A média mondja meg, hogy hogy legyél természetes" A test és az identitás a fiatalok reprezentációiban. In: Bencsik Barnabás (szerk): Nagy Kriszta x-T Eddig. ACAX-WAX, Budapest, 2007, 26-31. Devecsery Ágnes, Hausz Katalin, Csabai Márta: Az allergiáról alkotott laikus nézetek, reprezentációk szervezıdése. In: Németh Dezsı, Krajcsi Attila és Szokolszky Ágnes (szerk): Szegedi pszichológiai tanulmányok - 2006. SZEK JGYF Kiadó, Szeged, 2007, 135-153. Márta Csabai, Ilona Csörsz and Katalin Szili: Medical Students on the Stage. An Experimental Method for Medical Communication Training. 5th International Interdisciplinary Conference on Communication, Medicine, and Ethics, Lugano, 2007. June 27- July 1. 85.
2006
Csabai Márta: A szomatizáció orvos-beteg kapcsolati összefüggései. Háziorvos
Továbbképzı Szemle, 2006. XI. 6. 578-583. Csabai Márta: A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete. Pszichológia 2006/4 289-305 "Pszichológia" folyóirat 2006/4. Tematikus szám a szomatizációról (szerkesztés) Márta Csabai, Ágnes Devecsery, Katalin Hausz: Experiencing uncertain medical conditions. Patient identity formation and communication about allergy. 4th International Interdisciplinary Conference on Communication, Medicine, and Ethics. Cardiff, 2006. June 29- July 1., 68. Márta Csabai and Katalin Szili: The interdependent roles of expert and lay knowledges in making sense of medically unexplained symptoms. 5th Global Conference on Making Sense of Health, Illness and Death. Oxford, 2006. July 12-15., http://www.inter-disciplinary.net/mso/hid/hid5/s12.html Márta Csabai, Katalin Szili, Anna Borgos, Lucia Moukhtar: Psycho-soma etudes. A video-performance. Freud in Translation, Freud in Transition. An International Conference. University of London, 2006. November 24-25., Szili Katalin, Csabai Márta, Borgos Anna, Moukhtar Lucia: Pszicho-szóma etődök. Video-performansz. 1. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia. Pécs, 2006, december 7-9. Csabai Márta: Az "orvosgyógyszertıl" a webdoktorig. Az orvos-beteg kapcsolat és a szomatizáció felfogásának változásai a pszichoanalízis születésétıl napjainkig. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Naggyőlése, Budapest, 2006. május 25-27, 225. Csabai Márta: A betegség testi kifejezıdése - A nyelv üres helyei és deszimbolizáció. "A test és az egész." A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület II. Konferenciája, Budapest, 2006. június 15-16., 9.
2005
Csabai Márta, Trinn Csilla, Molnár Péter: Terápiás betegoktatás. In: Pilling János
(szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina, 2005, 169-195 Csabai Márta: Bevezetés. In: Tóth G. Péter (szerk.): Corpus/Body A test teátruma I. felvonás Nıi testek. Agenda Natura, 2005. 9-11 Csabai Márta: Tünetvándorlás a testen. A hisztéria transzformációi In: Tóth G. Péter (szerk.): Corpus/Body A test teátruma I. felvonás Nıi testek. Agenda Natura, 2005. 85-103 Csabai Márta, Borgos Anna, Szili Katalin, Moukhtar Lucia: Pszicho-szóma etődök. Egy tudományos performansz szövegkönyve. In: Petı Katalin (szerk.): Életciklusok. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Budapest, 2005. 213-216. Csabai Márta és Molnár Péter: Az orvosi pszichológia és határterületei. In: Zsolnai József (szerk): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. CD-rom, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 21-43. Csabai Márta és Erıs Ferenc: Hiszterizált testek - pszichoanalitikus diskurzusok. In: Zsolnai József (szerk): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. CD-rom, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 49-92 Csabai Márta és Erıs Ferenc: Testhatárok, énhatárok és az "egészségtelen" másik. In: Zsolnai József (szerk): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. CD-rom, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 127-159. Márta Csabai, Anna Borgos, Anna Kende, and Ferenc Erıs: Discourses about the body in a changing social context. In: Aydan Gülerce et al (Eds): Contemporary Theorizing in Psychology. Global Perspectives. Captus University Publications, 2005, 183-191. Márta Csabai: Lay and Professional Discourses about “Medically Unexplained” Symptoms. The Need for New Participatory Techniques in Communication. In: Sara Rubinelli and Joachim Haes (eds): Tailoring Health Messages. Bridging the Gap Between Social and Humanistic Perspectives on Health Communication. Health Care Communication Laboratory, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, 2005. 165-171. Csabai Márta: Szépségsebészet, testkép és énkép. Pszinapszis. Budapesti Pszichológus Napok. Budapest, 2005. március 12-14. 29. Csabai Márta: Segítheti-e a hisztéria társadalomtudományi reneszánsza a betegmagatartás újraértelmezését? Magatartástudományi Napok, Pécs, 2003., június 9-10. 2004
Csabai Márta: A hisztériával kapcsolatos diskurzusok tanulságai a szomatizáció és a
betegségmagatartás megértéséhez. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004.5 (1) 55-67. Csabai Márta: „A pszichoanalízis kimegy az utcára, hogy találkozzon az emberekkel”. Interjú Bice Benvenutóval. Thalassa, 2004. 1. 73-80 Márta Csabai: Comment on “A Case of Vaginism”. Journal of European Psychoanalysis, Márta Csabai: The Double-Bind of Female Desire. On the Mysteries of Hysteria and Anorexia Nervosa. Journal of European Psychoanalysis. No.19. 2004/2 Buda Béla: A lélek egészsége. Könyvrecenzió. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Molnár Péter, Csabai Márta, Csörsz Ilona: Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány. In: Vingender István (szerk.): Egészségszociológia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar, Budapest, 2004. 181-193. Borgos Anna, Csabai Márta, Moukhtar Lucia, Szili Katalin: Pszicho-szóma etődök. Magyar Pszichoanalitikus Társaság 11. konferenciája, Budapest, 2004. okt. 15-16. Csabai Márta: A kiüresedett szelf fájdalom-határai. A kortárs pszichoszomatikus elméletek ellentmondásai. Én-teriırök Mőhelykonferencia, Pécs, 2004. december 2-3. fájdalom-teátrumtól Prozac-országig. A pszichoszomatikus megközelítés orvostörténeti háttere és dilemmái. Debreceni Tudományos Napok, Debrecen, 2004. november 22. Csabai Márta: Tudományos, klinikai és laikus diskurzusok a szomatizációról. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyőlése, Debrecen, 2004 Márta Csabai and Ferenc Erıs: Bodies in transition or the unbearable lightness of the traditionless Self. In: Naomi Segal, Lib Taylor and Roger Cook (eds.): Indeterminate Bodies. Palgrave MacMillan, New York, 2003., 205-219. Csabai Márta: "Pszichopolitika". Tények és konstrukciók a lelki zavarok meghatározásában. Café Bábel, 2003. 1-2, 63-71. Csabai Márta: Szexpolitikai testtörténet. BUKSZ, 2003/3. 234-240. Molnár Péter, Csabai Márta, Csörsz Ilona: Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány. Magyar Tudomány, 2003. 11. 1391-1401. Anna Kende, Anna Borgos, Márta Csabai and Ferenc Erıs: „Unsuccessful” Bodies: Corporeality and Representation of the Other in Present-Day Hungary. East Central Europe, 2003. 30. 2. 21-39. Márta Csabai, Anna Borgos, Anna Kende, and Ferenc Erıs: Discourses about the body in a changing social context. The case of Hungary. 10th. Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology. Istanbul, June 22-27, 2003., 143.
2002
Márta Csabai: Emblems or Caricatures? Discourses about Hysteria and Anorexia
Nervosa. Identities, 1.2., 2002. 91-111 Borgos Anna, Kende Anna, Csabai Márta, Erıs Ferenc és Szili Katalin: Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testrıl. Pszichológia, 2002/4. 407-437. Csabai Márta: A test felöltöztetése. A szépség, a divat és az önmegjelenítés összefüggései. In: Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testrıl. Új Mandátum, Budapest, 2002., 84-120. Csabai Márta: A test átalakítása. Technikák és perspektívák. In: Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testrıl. Új Mandátum, Budapest, 2002., 120-150. Csabai Márta: Az egészség és a test szociális reprezentációi, a kontroll, a felelısség és az identitás összefüggései. In: Czigler István, Halász László és Marton L. Magda (szerk.): Az általánostól a különösig. Gondolat - MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest, 2002, 373-389. Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testrıl. Új Mandátum, Budapest, 2002 Csabai Márta: Testreprezentációk és elıítéletek. VI. Budapesti Pszichológus Napok, Csabai Márta: A kozmetikai sebészet a szomatikus medicina és a pszichoterápia határterületén. III. Magatartástudományi Napok, Debrecen, 2002, május 9-10.
2001
Csabai Márta: Egészségpszichológia. In: Buda Béla, Kopp Mária és Nagy Emese.:
(Szerk.): Magatartástudományok. Medicina, 2001., 159-177. Csabai Márta: Az orvos-beteg találkozás és a gyógyítási folyamat pszichológiai hatótényezıi. In: Buda Béla, Kopp Mária és Nagy Emese: (Szerk.): Magatartástudományok. Medicina, 2001., 507-523. Csabai Márta: A lehetetlen igézete. Töréspontok és visszatérések a pszichoanalitikus diskurzusban. Thalassa, 2001, 2-3., 99-121. Márta Csabai: The Social Construction of Anorexia Nervosa. Journal of Health Márta Csabai: Women, Health and the Mind. Journal of Health Psychology, 6 (6) 744-
2000
Csabai Márta: Vasjános és a természeti asszony. Beavatás az esszencialista lélekelemzés
titkaiba. BUKSZ, 12.2. 2000. 134-144. Csabai Márta és Barta Krisztina: Az orvosi identitás alakulása. Orvostanhallgatók nézetei az orvosi pályáról, az orvosszereprıl. Lege Artis Medicinae, 8. 2000. 638-644. Márta Csabai and Péter Molnár: Health, Illness and Care. A Textbook of Medical Psychology. Springer, Budapest, 2000. Csabai Márta és Erıs Ferenc: Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei. Jószöveg Mőhely Kiadó, Budapest, 2000. Csabai Márta: A testtel kapcsolatos reprezentációk szerepe az identitás alakulásában. Posztdoktori ösztöndíjasok találkozója, Keszthely, 2000, 31-32. Csabai Márta és Erıs Ferenc: A test reprezentációi a társadalomtudományokban és a kultúrában A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Konferenciája. Budapest, 2000. Csabai Márta, Erıs Ferenc, Hajdú Szilvia, Kende Anna és Szili Katalin: A testtel kapcsolatos reprezentációk szerepe az identitás alakulásában A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Konferenciája. Budapest, 2000. Szili Katalin, Csabai Márta, Ehmann Bea, Erıs Ferenc, Hajdú Szilvia és Kende Anna: Az ideális férfi, az ideális nı és az elutasított "Másik" A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Konferenciája. Budapest, 2000.
1999
Csabai Márta és Molnár Péter: Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia
tankönyve. Springer Orvosi Kiadó, Budapest, 1999. Márta Csabai: Syndrome or Symbol? Converging conflicts of health, gender and the body in anorexia nervosa. Reconstructing Health Psychology: An International Conference on Critical and Qualitative Approaches to Health Psychology. 29-31. July, 1999. St. John's, Canada. Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Mélylélektan és kultúra. Mőhelymunkák egy szemináriumból. Gradus ad Parnassum, Szeged, 1998. Csabai Márta, Erıs Ferenc, Fábián Zoltán, Kovács Attila, László János és Pólya Tibor: Az egészség szociális reprezentációja budapesti középiskolások körében. Scientia Humana, Budapest, 1998. Csabai Márta, Erıs Ferenc és László János: Az egészséggel kapcsolatos viselkedés szociális reprezentációi budapesti középiskolások körében. Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Naggyőlése, Pécs, 1998. Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és nıi szexualitás. Új Mandátum, Budapest, 1997. Márta Csabai, Zoltán Fábián, and Ferenc Erıs: The interactive nature of control patterns and general representations of health. 11th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, France, 1997. Molnár Péter és Csabai Márta: A gyógyítás pszichológiája. Háziorvos Könyvek, Springer Márta Csabai, and Péter Molnár: The Nature of Change in Illness Representations I.: The Mechanism in Healthy Individuals; 8th Conference of the European Health Psychology Society, Alicante, 1994. Péter Molnár, and Márta Csabai.: The Nature of Change in Illness Representations II: Towards a Process View of Health Locus of Control; 8th Conference of the European Health Psychology Society, Alicante, 1994. Márta Csabai, Judit Molnár, and Péter Molnár: Value Changes, Locus of Control, Behavioural Adjustment: A Health Paradigm-Shift in the Making; 7th Conference of the European Health Psychology Society, Bruxelles, 1993. Csabai Márta: A konzultáció. Az orvos-beteg kapcsolat megvalósulásának színtere.

Source: http://www.nepegeszseg.hu/edi2_elemei/publ/Csabai_Marta_publikaciok.pdf

Microsoft word - 108_223_

Why market(er)s can’t handle hot objects University of Strathclyde, Department of Marketing, Glasgow, United Kingdom A virtual box has been drawn around everything that moves between communities of practice. The tendency of researchers to label every artefact that ‘lives’ in that space a boundary object is troubling because it forces us to deny what we observe, to ignore the finer

appellate.net

No. 06-1249 In the Supreme Court of the United States On Petition for a Writ of Certiorari to the Vermont Supreme Court BRIEF OF AMICI CURIAE PRODUCT LIABILITY ADVISORY COUNCIL, INC. AND U.S. CHAMBER OF COMMERCE IN SUPPORT OF PETITIONER Washington, DC 20006(202) 263-3000 1615 H Street, N.W. Washington, D.C. 20062 TABLE OF CONTENTS The Decision Below Thwarts Important

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles