Sojabönan

15 november 2010
Sojabönan har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Den orsakar inte skadliga hormonrubbningar och är troligen skyddande mot cancer.
Sanningen om soja. Hälsoböna eller ohälsosam?
av Per

Hormonstörande ämne
Om ett spädbarn äter sojamjölk kroppen och det finns inget som har inga negativa effekter kunnat får det mellan 13 000 och 22 000 tyder på att fytoöstrogener skulle påvisas (6,7).
ha samma hormonpåverkan som Sköldkörtelns funktion
eller komjölk. Detta motsvarar 5 Fytoöstrogener som dadzein och körtelns funktion. Även vid ett stk p-piller varje dag. Soja bidrar genestein som finns i soja kan östrogen, men man får då endast Kliniska studier visar att soja inte Studien som ligger till grund för en väldigt svag hormonrespons påståendet ovan är en studie från (3,4). Det är därför väldigt Puerto Rico där man undersökte osannolikt att fytoöstrogener bröstutveckling ökade i området. kroppens riktiga östrogen. Nötter, spannmål och oljeväxter bildas (9). Detsamma gäller för innehåller dessutom höga halter andra fibrertillskott som kan ämnet som orsakade dessa tidiga av fytoöstrogener, men olika förändringarna troligen berodde lipidoxidation i kroppen (5).
Bröstcancer and annan cancer
Sojakonsumtion i Asien
typer av bönor, ärtor, jordnötter, potatis Påstående: Ett högt sojaintag kan öka Påstående: Historiskt har man bara ätit och sötpotatis (25) soja i Asien under svälttider då det varit Soja innehåller inte vitamin B12
Påstående: Soja förser inte vegetarianer Sojaprodukter som säljs i västvärlden är vitamin B12 inte jästa (tofu, sojamjölk, sojabönor, Det finns i princip inga vegetabilier som Ett högt sojaintag innan puberteten ser sojamjöl och olja).
livet (11-13). Soja verkar också skydda Asiatiska länder skiljer sig mellan olika Vitaminet ansamlas i kött då djur äter Fytoöstrogener är svaga östrogener som ukter som har använts i Asien sedan 200-talet. I vissa områden utgör kött endast en lite del av den dagliga kosten. från tarmen. Vissa fermenterade vege- kroppens eget östrogen från att binda in soja vara ett hälsosamt livsmedel för innehåller små mängder av vitamin B12 barn, kvinnor, mot klimateriebesvär och (28). Kommerciellt produceras vitamin östrogenets cancerpåskyndande effekt.
äldre. Tofu är en bra kalciumkälla, kan erierna Pseudomonas, Streptomyces and för allt från komjölk kan ge en förhöjd urer och är bra för kvinnor i övergångs- nivå av IGF-I, vilket kan öka risken för åldern (17,20). Fermenterade produkter Soja ökar kroppens behov av
överförts till soja, och vissa livsmedels- vitamin D
producenter är oroliga för att ett alltför är vanligare i Asien, men det börjar bli Påstående: Soja ökar kroppens behov av högt intag av sojaisolat kan innebära en vanligare även i västvärlden då dessa ökad cancerrisk. Majoriteten av studier produkter är väldigt nyttiga och goda.
Det finns inga vetenskapliga studier som stödjer ett ökat behov av vitamin D vid Påstående: Ett hög tofuintag påskyndar vitamin D i huden minskar inte vid skulle orsaka någon höjning alls av IGF- Påståendet grundar sig på en studie från tabiliska livsmedel lite eller inget Manliga könshormoner
D2 finns i svamp (30). Därför behöver veganer ett extra tillskott av vitamin D får brösttillväxt som en följd av den under vinterhalvåret då produktionen i rådet och resultatet är svårtolkat då det varken sojalivsmedel eller isoflavonider i Allergiframkallande ämne
Soja blockerar mineralupptag
kosttillskott påverkar testosteronhalten Påstående: Soja är ett av de främsta spannmål innehåller fytat som hämmar Sojaallergi är mindre vanligt än laktosintolerans eller överkänslighet mot upptaget är inte större för soja än för Påstående: Det flesta sojaprodukter är korttidsjäst bröd. Fermenterade (jästa) Genmodifierad soja innebär at man har innehåller mindre fytat och främjar är magont, diarré, svullnad i ansiktet, luftrörsbesvär, nässelutslag eller eksem. järn (). Det finns även indikationer på Sojaallergiker bör naturligtvis inte äta En genmanipulerad gröda behöver inte att fytoöstrogenen genestein i soja kan ha rester av soja. Man bör också känna till att individer som är överkänsliga bare förädlingsteknik. Men det är ingen mot komjölksprotein löper en större risk Proteasinhibitorer i soja
sojaprotein. Jordnötsallergiker bör också arter och från djur. Det säkraste är att Övriga hälsoeffekter
alla deras sojaprodukter är GMO-fria.
kokning av bönorna (24). I stort sett alla protein, det ”onda” kolesterolet (32). sojaprodukter på marknaden framställs Det finns också studier som visar att en på bönor som har blötlagts och kokats. höftfrakturer bland äldre kvinnor (20).
Referenser
isoflavones to serum IGF-1 and IGF binding vitamin D from wild edible mushrooms proteins in the prostate cancer Lifestyle (Cantharellus tubaeformis) as measured with 1.Freni-Titulaer L, Cordero JF, Haddock L, a human bioassay. Am J Clin Nutr. 1999;69 Lebrón G, Martinez R, Mills JL. Premature Hughes B, et al. Dietary changes favorably affect bone remodeling in older adults. J Am incidence and relative severity. Fifth international symposium on the role of soy 2.Colón I, Caro D, Bourdony CJ, Rosario in preventing and treating chronic disease. J O. Identification of phtalate esters in the 18.Yan L- Spitznagel EL, Soy consumption and prostate cancer risk in men: a revisit of Soy protein reduces serum LDL cholesterol and apolipoprotein B:apolipptrotein A-1 in Cellular effects of soy flavonids. Mini Rev 4.Oseni T, Patel R, Pyle J, Jordan C. Slective hormones in men: results of a meta-analysis. Fertil Steril. June 11, 2009. DO:10.1016/ specific associations between soy and risk of hip fracture in Singapore Chinese Health 21.White LR, Petrovitch H, Ross W, Masaki 6.Merritt JM, Jenks BH. Safety of soy-based Markesbery W. Brain aging and midlife tofu infant formulas and the metabolic fate of these phytoestrogens in early life. Am J Clin Murphy S. Examining associations of brain aging with Midlife tofu consumption. J Am based formulas and phyto-estrogens: a safety Coll Nutr 2000;19(4):467-68 profile. Acta Paediatr Suppl. 2003;91(441): McCabe GP, Nolan JR et al. Antiresoptive protein and soybean isoflavones on thyroid compared with estradiol or risedronate in function in healthy adults and hypothyroid patients: a review of the relevant literature. 24.Liener IE. Implications of antinutritional thyroid isoflavones from soybean: isolation, characterization, and mechanisms of action. Food Sci Nutr. 1994;34(1):31-67 additives, contaminants, and natural toxins. and estrogenic activity of soy isoflavones. In: Shils ME, Olson JA, Shike M and Ross AC (ed) (1999). Modern nutrition in health and diseases. Pennsylvania, USA: William & Epidemiology of soy exposures and breast Childhood soy intake and breast cancer risk intestinal bacteria. Nature 1980;283:781-82.
27.Mayes PA. Structure & function of the intake during adolescence and subsequent Connectitcut, USA: Appleton & Lange. women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 14.Shu Xo, Zheng Y, Cai H, et al. Soy food F. Microbial production of propionic Acid intake and breast cancer survival. JAMA. and vitamin B12 using molasses or sugar. Appl Microbiol Biotechnol. 1994;41:378-83 Parker J. (1994). Industrial microbiology. In: interpretation of observational research on al . Relationship of dietary protein and soy

Source: http://media.web.veganlife.se/2011/01/soja.pdf

Statutory law usa: requiring silver nitrate in eyes of newborns

Statutory Law in the USA: Requiring Silver Nitrate in Eyes of Newborns Copyright 2006 by Ronald B. Standler Table of Contents Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. History of Prophylaxis of Ophthalmia Neonatorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3side

Ciclosporin 05.10.1

Ciclosporin Mihaela Savu Dermatology Secretary Tel: 01935 3844871 Dermatology Leaflet No: 44040011 10/2011 Review date: 10/2013 Which skin conditions are treated with What are the possible side effects of These are carried out weekly for the first Ciclosporin? Ciclosporin? stable. You may be asked to keep a record Ciclosporin is prescribed for conditions

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles