28nagylev.qxd

F O L I A H I S T O R I C O N A T U R A L I A M U S E I M A T R A E N S I S
30: 91–100
A Mátra Múzeum herbáriuma – A Gotthárd gyûjtemény IV.
(Lythraceae – Polygonaceae)
ABSTRACT: The Herbarium of the Mátra Múzeum – The Gotthárd Collection, Part IV. Dicotyledonopsida, Lythraceae – Polygonaceae. This publication is to present consistantly the Collection of D, Gotthárd which isin a class by itself, creating the basic ones of the whole collection. Current paper includes the data of 199species of 30 families. It contains some previously published families with new data of species.
Jelen közlemény a Mátra Múzeum herbáriumának – a Gotthárd Dénes gyûjteményének – további feldolgozásra került adatait tartalmazza. A közlés SIMON (1992) nevezéktanát és sor-számozását követi az elõzõ részben NAGY (2005) ismertetett módon. A Lythraceae családtóla Polygonaceae családig összesen 30 kétszikû növénycsalád 199 faja került feldolgozásra ésellenõrzésre (SIMON, 1992; JÁVORKA-CSAPODY, 1975).
* Sorszámmal nem szerepeltetett taxonok a nevezéktanban (SIMON, 1992).
Angiospermatophyta
Dicotyledonopsida
Lythraceae
384. Peplis portula L.: Pilisszentlászló, Málnás-hegy északkeleti tövénél, mocsaras erdei réten 1975, 1976;
Pilisszentlászló, Szarvasszérü nedves rétje 1975; Pilisszentlászló, Rózsa-hegy DK-i tövénél, mocsaras völgyben1975; Pilisszentlászló, Rózsa-hegy ÉK-i lábánál, mocsaras völgyben 1975 387. Lythrum hyssopifolia L.: Börzsöny, Királyrét, a forrás iszapos lefolyójában 1984; Börzsöny, Nagy-
Vasfazék-patak melletti nedves rétek, az erdei vasút végállomásánál 1970, 1971,1972; 1984; Börzsöny, Királyrét,az ér nedves iszapos melléke 1972, 1975, 1980; Pilisszentlászló, Szarvasszérü 1975 388. Lythrum tribracteatum Salzm.: Mátra, Pipishegy, az „Izzó” útja után, a kõbányánál, száraz köves helyen
389. Lythrum virgatum L.: Szigetújfalu, ártéren 1976; Kõérberek, keserûvizes forrásoknál 1969; Sárszentágota,
nedves, szikes réten 1980; Pomáz, Kõhegy, tónál 1976, 1977; Tarnaörs, Tarna-szöglet, nedves réten 1986; Sziget-csép, a csatorna felsõ végénél 1991 390. Lythrum salicaria L.: Börzsöny, Királykút, mocsaras réten 1970; Dabas, nedves réten 1980; Taksony, a vad-
védelmi területnél, szikes réten 1985; Ócsa, a katonai utat keresztezõ csatornában 1983 392. Epilobium hirsutum L.: Pesthidegkút, Csordakuti-patak árka 1970; Pilis, Rám-szakadék felsõ végéné1
1981; Pomáz, a Janda-háznál, forrásnál 1988; Pilisszentlászló, az Apátkuti-patak mellett 1969; Gödöllõ, Blahafürdõ,tónál 1974; Dömös, Malom-patak mellett 1971 393. Epilobium parviflorum Schreb.: Pilisszentiván, patak mellett 1970; Pásztorkút 1983; Kakucs, nedves réten
1974; Pilis, Mexikó felett, erdei mocsárnál 1983; Esztergom, Fari-kút alatti vizes réten 1970; Pilisszentiván, Va-dászréti-patak mellett 1978; Dunaharaszti, part menti láperdõben 1976; Börzsöny, Királyrét, nedves réten 1981,1984; Inárcs, a csatorna partján 1980; Gyöngyös, Sárhegy, az erdészháznál, mocsaras réten 1980; Kakucs, a „folyó”mocsarában 1974, 1975; Pécel, a kubikgödröknél 1971; Budapest, Káposztásmegyer 1977; Ócsa, mocsaras réten,erdõnél 1983; Börzsöny, Királyrét, erdõszélen 1980 394. Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri.: Ivánkapuszta 1991
395. Epilobium montanum L.: Pilismarót, Pásztorkútnál, nedves vágásban 1987; Vác, Naszály 1970; Öregnyí-
lás-völgy alja, nyirkos, sziklás erdõszélen 1970; Mátra, Kékestetõ 1978; Budapest, Jánoshegy 1969; Pilis, Miklós-kút feletti irtáson 1978; Pilis, Bükkös-patak völgye, a tábornál 1977; Pilisszentlászló, Lepence-patak, forrás felett1989; Bükk, Magaskõ alján, gyér erdõben 1984; Pilisszentlászló, a Szarvaszérü nedves rétjén 1971, 1976; Bör-zsöny, Várbükk 1982; Börzsöny, Királyrét körüli erdõkben 1981; Budai-hegyek, Kecske-hegy 1970; Pilis, a Nyer-ges-hegy alatti nyirkos völgyben 1981; Zebegény, Ernõ-forrásnál a Bodzás-völgyben 1970; Pomáz, Kõhegy 1991;Pilis, Dobogókõ, tölgyesben 1974; Pilis, Dobogókõ 1970; Budapest, Amerikai út, egy kerítés szögletében 1988;Mátra, Kékes, Saskõ környékén 1982; Pilisszentlélek, Szentlászló-forrásnál, füves domboldalon 1980 396. Epilobium collinum Gmel.: Pilis, Szerkövek, sziklás erdõben 1976; Putnok, Pálma-forrás közelében 1980;
Pilis, Mexikó, nyirkos erdõben 1986; Pilis, Mexikó, Felsõrét 1991; Pilis, Klastromkútnál, nedves, fás helyen 1973;Pilismarót, Miklósdeák-völgy 1968, 1971; Pilismarót, Pásztorkútnál, vágásban 1987; Visegrádi-hegység, Császár-völgy, útmenti sziklás oldal 1981; Pilisszentlászló, Tövises-hegy, irtáson 1981; Pilisszentlászló, Szarvasszérü 1975 397. Epilobium palustre L.: Mátra, a Kõris-mocsár szélén 1978; Börzsöny, Királyrét, mocsárréten 1984, 1980;
Kakucs, a „folyó” melletti mocsaras réten 1974; Börzsöny, Királyrét, lápréten 1972 398. Epilobium roseum Schreb.: Pilis, Miklósdeák-völgy, patak mellett 1983; Leányfalu, Meteor-forrásnál 1975;
Bükk, Lencsés-forrásnál 1982; Visegrádi-hegység, Nagy-Somhegy patakja mellett 1981; Pilis, Hármas-forrás völ-gye, vágásnál, patak mentén 1977; Budapest, Normafánál 1969; Pilisborosjenõ, Csízi-patak menti fás nedves terü-leten 1970; Lepence, a fürdõ lefolyásánál, a patak mellett 1977; Börzsöny, Királyrét 1970; Pilis, a Bükkös-patakvölgye, a Kárpát-forrásnál 1978, 1981 400. Epilobium obscurum Schreb.: Mátra, Kõris-mocsár 1977; Mátra, Sárhegy, erdészháznál 1980; Mátra, Piszt-
rángos-tó, a víz befolyásánál 1977, 1978,1979; Börzsöny, Királyrét, nedves réten 1980; Pilis, Miklóskút felett, ned-ves erdõben 1976; Pilismarót, Pásztorkút alatti vágásban 1987; Pilis, Miklós- és Júlia-források között, az erdészetimûút mellett, bal oldalon nedves helyen 1978 401. Epilobium tetragonum L.: Budapest, Káposztásmegyer 1977; Piliscsaba, mocsaras területen 1978; Gyón,
mocsárréten 1977; Gyón, szikes réten, a csatorna mellett 1977; Inárcs, a fõcsatorna kiszáradt árkában 1984; Sziget-újfalu, ártéri réten 1976; Sárszentágota, szikes réten 1980; Budapest, Columbus u., kerti gyom 1981; Tahitótfalu,nedves erdõben 1978; Pilisszentlászló, László-hegy, irtásban, nedves helyen 1970; Börzsöny, Királyrét, lápréten, azér mellett 1981, 1980; Pomáz, Kõhegy északnyugati tövében, vizenyõs tisztás 1986 402. Chamaeneiron angustifolium (L.) Scop.: Leányfalu, irtáson 1970; Pomáz, Kõhegy, erdõszélen 1969
404. Oenothera biennis L.: Szentendrei-sziget, homokon 1975; Esztergom, Búbánat-völgy, nedves patakpart
1984; Szentendrei-sziget, Surány, homokos, volt mûvelt területen 1975; Pilismarót és Esztergom között a Duna part-ján 1970; Pilisszentiván 1970; Budapest, Csepel 1972 407. Oenothera erythrosepala Borb.: Gyón, a régi temetõ alatt, volt homokbányában 1982; Gyón, faluvégén aká-
410. Circaea lutetiana L.: Pilis, Kinizsi-forrás 1970; Börzsöny, Nagy-Vasfazék-patak mellett 1969; Pilis, Mexi-
kó közelében, sziklás vágásban 1987; Pilis, Miklóskút feletti nedves, sziklás erdõben 1976; Pilis, Jászhegy üstökealatt, nedves, sziklás völgyben 1974 Trapaceae
414. Myriophyllum verticillatum L.: Pécel, kubikgördökben 1971,1977
415. Myriophyllum spicatum L.: Sári, csatornában 1974; Szigetszentmiklós, bányatavak mellett 1974; Sziget-
szentmiklós, homokbánya tavában 1972; Csepel, tóban 1973 Araliaceae
443. Hedera helix L.: Budapest, Columbus u. 1980; Budapest, Népliget 1971
Rubiaceae
533. Cruciata glabra (L.) Ehrend.: Aggtelek, Baradla-tetõ, karsztbokorerdõben 1980; Tornai-karszt, Szin-Szelce pusz-
ta, sziklás 1982; Cserhát, Hollókõ, Várhegy 1984; Pilis, Vértesmezõ, árnyas erdõben 1973; Mátra, Galyatetõ 1983; Vác,Naszály, tetõgerincen, gyér erdõben 1982; Erdély, Nagykõhavas 1973; Észak.borsodi-karszt, Jósvafõ, erdõs területen 1978 535. Galium tricornutum Dandy: Isaszeg, útszélen, volt szántók mellett 1971
536. Galium aparine L: Ivánkapuszta, Gyepes-völgy 1991; Budapest, Csepel, Makád, nedves erdõben 1974;
Nagykovácsi, Nagyszénás, dolomitsziklás oldal 1980; Esztergom, Szamárhegy 1977; Ócsa, Mádencia-erdõ 1983 538. Galium tenuissimum M.B.: Szentendre, Izbég 1978; Szentendre, Szarvas-hegy alatti száraz réten 1976;
Szentendre, Izbég, a Kéki-hegy és a Szarvas-hegy közötti réten 1978 540. Galium divaricatum Pourr. et Lam.: Izbég, a Nagy-Kéki-hegy alatt, tábor mögötti köves réten 1980; Izbég,
Nagy-Kéki-hegy, andeziten, sziklás terep 1978 542. Galium boreale L.: Pilisszentlászló, Szarvasszérü, nedves réten 1971; Börzsöny, Királyrét, mocsaras réten
1980, 1973; Csepel, lórévi gátõrháznál, ártéri réten 1971; Dabas, lápréten 1983, 1976; 1982; Ócsa, lápréten 1970,1983; Tarnaörs, a Tarna gátján 1986; Lesenceistvánd, gesztenyés forráslápban 1976; Lesenceistvánd, lápréten 1976;Budapest, Rákoskertnél, Merzse-mocsár 1977 543. Galium rubioides L.: Szigetújfalu, Duna partján 1981; Gyón, nedves rét 1992; Csepel, Lórév, gátõrháznál
ártéri erdõszélen 1972, 1971; Bükk, Lillafüred, nedves réten 1977; Szigetszentmiklós, nedves réten 1973; Egerbak-ta, erdei réten 1986; Gyöngyös, Farkasmály 1986 545. Galium palustre L.: Gyón, mocsárréten 1984; Börzsöny, erdei tócsában 1972; Tahitótfalu, a Kecske-sziget
déli csúcsánál 1978; Pilis, Mexikótól északra, forrásos völgy 1987; Inárcs, láperdõben 1980; Ócsa, láperdõben1980, 1984; Hatvan, Zagyva szélén, iszapon 1980; Pomáz, Kõhegy alatti mocsaras erdõ 1991; Pilis, Rám-hegyészaki oldala, mocsaras mélyedésben 1977; Ócsa, mocsárréten 1970; Ócsa, vízlevezetõ árokban 1973; Szigetújfalu,ártéren, a gát hídjánál 1976; Dabas, mocsárréten 1982, 1983; Szigetcsép, a morotva szélén 1992; Pomáz, Kõhegy,tónál 1971, 1973, 1976; Pilis, Rekettyés tóban 1978 548. Galium uliginosum L.: Pécel, mocsaraknál, kubikgödröknél 1971; Szentendre, Izbég, a Kéki-hegy és a
Szarvas-hegy közötti réten 1978; Inárcs, csatorna mellett, mocsaras réten 1975; Erdély, Tusnád, Kokojszás elõttimocsaras rét 1973; Baja, Livéda-rét 1969 551. Galium abaujense Borb.: Bükk, Ómassa, a Jávor-hegy tövénél 1978
552. Galium schultesii Vest.: Pomáz, Janda-háznál, száraz völgyben 1988; Pilisszentkereszt, a Pilis oldalán, er-
dõben 1990; Pilis, Mexikó, Felsõ-rét, bokros vágásban 1991; Budakeszi, száraz tölgyesben 1971; Pomáz, Kis-Csikóvár, tölgyesben 1988; Mátra, Kékes 1983; Pilisszentlászló, Öregnyílás felé 1978; Pilismarót 1987; Pilis, Do-bogókõ, nyirkos, sziklás erdõben 1974; Pilis, Jászhegy üstöke, sziklás, nyirkos erdõben 1974 553. Galium verum L.: Budaörs, Csiki-hegyek, Kecske-hegy 1983, 1989; Pilis, helyi ipari forrásnál 1969; Buda,
Hármashatár-hegy, ritkás erdõben 1972; Esztergom, Kincses-hegy aljánál, hegyi réten 1975; Budapest, Csillebérc1976; Kakucs, száraz réten 1984; Pécel, a kubikgödröknél 1988; Pilistetõ, réten 1980; Pilismarót, Hamvaskõi-rét1983; Nagykovácsi, Nagyszénás, sziklagyepen 1984; Kakucs, a folyó mellett, homokon 1983; Csákvár, Kotló-hegy1980; Budaörs, Csiki-hegyek 1984; Dabas, nedves réten 1987; Izbég, Kéki-hegy 1985; Ócsa, szárazabb réten 1985;Budapest, Újpalota, homokos rét 1992; Nagykovácsi, Zsíros-hegy 1991; Pécel, erdõsítésben, az állami gazdaságnál1981; Esztergom, Búbánat-völgy, buszállomásnál 1989; Pótharaszt, a Pusztatemplomnál 1983; Taksony, kissé szi-kes réten 1985 555. Galium mollugo L.: Ócsa, lápréten 1983; Ócsa, nedves réten 1985; Gödöllõ és Szada között, tó körüli ned-
ves, gyomos terület 1985; Buda, Õrmezõ 1971; Inárcs, láperdõ szélén 1975; Bözsöny, Zebegény, Bodzás-völgy 1970;Pécel, a Rákos-patak mellett 1971; Budapest, Kõérberek, keserûvizes kutaknál 1970; Pilisborosjenõ, a Csízi-patak-nál 1990; Inárcs, láperdõ melletti réten 1975; Pilis, Disznós-hegy a1att 985; Balatonarács, Tamás-hegy, dolomiton,fenyõknél 1978; Pilis, Szakó-nyereg, száraz erdõben 1974; Csákvár, Kotlóhegy, mészkövön 1981; Erdély, Keresz-tényhavas, köves, füves oldal 1973; Pilis, Mexikó, Felsõ-rét, újuló vágás 1990; Börzsöny, Királyrét, mocsaras terü-leten 1971; Izbég, Szarvas-rét 1985; Pomáz, Kis-Csikóvár alatt, a csermely bozótos szélén 1984; Pilisborosjenõ,Árokszigeti-forrás feletti erdõsítésben 1971; Isaszeg, száraz, füves lejtõn 1971; Balatonszárszó, parti nyárfás 1977;Börzsöny, Királyrét feletti irtás 1971; Pilisszentiván, Nagyszénás, dolomiton 1975; Börzsöny, Inóci th-nál, patak-menti nedves oldal 1971; Pilis, Nagykevély, tö1gyes, mészkövön 1970; Pilis, Kõhegy, tölgyes szélén 1969; Balaton-kenese, partfõ, löszön 1983; Pomáz 1992; Pécel, mocsárréten 1988; Budapest, Rómaifürdõ 1969; Bükk, Lusta-völgy1977; Pécel, nedves rét, a gazdaságnál 1988, 1981; Pilisszentiván, Nagyszénás, Hosszú-árok felsõ végén, dolomiton1982, 1980; Kisapáti, Szentgyörgy-hegy, bazalton 1982; Vértes, Csákvár, Kotló-hegy, sziklás réten 1980 558. Galium austriacum Jacq.: Nagykovácsi, Nagyszénás, emlékmû alatt, dolomiton 1982, 1983; Pilisszentiván,
az Ördögtorony alatti kopárosok közötti füves területeken 1982, 1973; Budaörs, Szekrényes, dolomit sziklagyepen1975, 1974, 1973; Pilisszentiván, Nagyszénás alja, dolomitos, murvás réten 1982 Caprifoliaceae
563. Viburnum opulus L.: Szigetújfalu, ártéri erdõben 1984
Oxalidaceae
616. Oxalis corniculata L.: Budapest, Torontál u. 1975, 1971; Budapest, Tallér u. 1987; Budapest, Columbus u.
1977, 1985, 1978; Uzsa, Mészároskert 1976 618. Oxalis europaea Jord.: Budapest, Columbus u. 1983, 1970, 1980, 1987, 1982; Pilis, Klastrom-kút 1973; Bu-
dapest, Zugló 1979; Szigetújfalu 1976; Visegrádi-hegység, Disznós-rét 1986 Geraniaceae
625. Geranium bohemicum Torn.: Mátra, Kékes 1983
631. Geranium pyrenaicum Burm.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1974; Csákvár, Murva-domb 1981; Fót, birkaako-
636. Erodium cicutarium (L.) L’Hérit.: Csikóvári-tó feletti erdõ 1992; Pilis, Két-bükkfa-nyereg 1992
Zygophyllaceae
639. Tribulus terrestris L.: Budapest, Rákos 1970; Budapest, Zugló vasútállomás, a töltés oldalán 1988
Euphorbiaceae
647. Euphorbia plathyphyllos L.: Budapest, Columbus u. 12. 1989
648. Euphorbia serrulata Thuill.: Balaton-felvidék, Szigliget, a Ciframajor mögött, csatornázott lápréten 1982
650. Euphorbia polychroma Kern.: Pilisborosjenõ, Teve-szikla felett 1992; Pomáz, Gyopár-forrás felett 1992
654. Euphorbia helioscopia L.: Nagykovácsi, Zsíros-hegy 1992
656. Euphorbia seguierana Necker: Szigetcsép, a morotva mellett 1992; Pilisszentiván, az Ördögtorony felett
1992; Pilisszentiván, dolomitos tölgyes 1992; Szigetszentmiklós, homokon 1992 657. Euphorbia pannonica Host.: Budaörs, Csiki-hegyek 1989
658. Euphorbia amygdaloides L.: Pilisszentiván, Nagyszénás, Hosszú-árok 1978
659. Euphorbia salicifolia Host.: Szigetcsép, ligeterdõ 1992; Budapest, Rákos-patak 1992
661. Euphorbia esula L.: Szigetújfalu, ártéri száraz erdõ szélén 1978; Gyón, homokos réten 1992; Szigetcsép
1992; Pilisszeniván, Iváni-hegy, dolomiton 1992 662. Euphorbia virgata W. et K.: Budapest, Buda, az Aranyhegyi-patak mellett 1992; Csikóvár alja, út mellett
1992; Szigetcsép, száraz réten 1992; Pilisborosjenõ, téglagyár 1992 665. Euphorbia peplus L.: Budapest, Városliget 1992
Oleaceae
670. Fraxinus ornus L.: Pilisszentiván, dolomitlejtõn 1970; Pilisszentiván, tölgyes-vegyes erdõ, Vadászréti-
árok mellett 1970, Szentendre, a jegyzõ kertje, sziklás erdõszélen 1975; Pomáz, Kõhegy, andezitsziklákon 1982;Vác, Naszály 1972; Kecskehegy 1973 671. Fraxinus excelsior L.: Pilis, a Bükkös-patak völgye 1977; Csévharaszt, homokon, nedves helyen 1975
672. Fraxinus angustifolia Vahl.: Inárcs, út mellett 1980; Inárcs, a legelõnél, útszélén 1980
672/a. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.: Budapest, Columbus úti kert 1972; Gyál, Állami Gazdaságnál 1975;
* Syringa persica L.: Vác, Naszály, Látó-hegy alatt, szubspontán 1972
673. Syringa vulgaris L.: Vác, Naszály, Látó-hegy alatt elvadulva 1971
674. Ligustrum vulgare L.: Pilisborosjenõ, Malom-erdõ 1969; Ócsa, Mádencia-erdõ 1986; Pilisborosjenõ, tég-
lagyár feletti erdõ 1969; Budaörs, Törökugrató 1976; Pomáz, Kõhegy 1971 Gentianaceae
* Centaurium uliginosum (W. et K.) Roth.: Kakucs, a pótharaszt pusztai szikes réteken 1974, Dabas, nedves,
szikes réten 1977, 1980; Szigetújfalu, ártéri réten 1975, Pomáz, Kõhegy teteje 1976; Inárcs, Rókás-mocsár 1973;Velencei-tó, Dinnyés, szikes réten 1983; Fülöpháza, a Kondor-tónál, madárvártánál 1978; Inárcs, a legelõnél, ned-ves réten 1980; Inárcs, lápréten 1976; Gyón, temetõ mellett, nedves réten 1974; Pótharaszt, Valkó-erdõnél, mocsa-ras terület Újhartyán felé 1975; Taksony, lecsapoló árokban 1985 * Centaurium minus Mönch.: Hatvan, a Vanyarc-patak melletti réten 1980; Pilis, útszéli nedves lejtõn 1978;
Tahitótfalu, száraz homoki rét a fenyvesnél 1978; Nagykovácsi, Nagyszénás 1970; Kelemen, sziken 1985; Pilis, Emília-forrás közelében 1974; Budapest, Káposztásmegyer, nedves homokbányában 1976; Pécel, mocsárréten1981; Pótharaszt 1975; Kisapáti, Szentgyörgy-hegy 1982; Mátra, Sárhegy, az erdészháznál, mocsaras réten 1980;Pilis, a Miklós- és a Júlia-források között, az erdészeti mûút bal oldalán, nedves helyen 1978; Velencei-hegység,Sukoró, legelõ 1971; Piliscsaba, a patakmenti mocsaras réten 1978; Szentendre-Izbég, a Kéki-hegy északi tövénél1977; Budaörs, Uthegy 1970; Szarvasszérü 1970; Pilisszentlászló, Apátkuti-patak forrása feletti oldalon 1969; Pi-lis, Szakó-nyereg alatt 1974; Pilismarót, nedves vágásban 1987; Pilisszentlászló, Kispap-hegy lejtõje 1969 676. Centaurium pulchellum (Sw.) Druce.: Dabas, réten 1977; Velencei-tó mellett, szikesen 1977; Piliscsaba,
patakmenti mocsaras réten 1978; Ócsa, láprét 1972; Haraszti-sziget 1976, Budapest, Káposztásmegyer 1976; Gyón,a régi temetõnél, homokon 1974; Inárcs, láperdõ mellett, réten 1980, Baja, Liváda-rét 1969 677. Centaurium erythraea Rafn.: Baja 1969;
678. Blackstonia acuminata (Koch et Ziz) Domin.: Szigetszentmiklós, nedves homokbánya, gödrökben 1973;
Szigetcsép, a csatorna fejénél, mélyedésben 1991; Budapest, Csepel 1973; Szigetújfalu, ártéri réten 1975; Taksony,szikes réten 1986; Pótharaszt, a „folyó” kezdeténél 1975; Inárcs, vizesárok mellett 1973 679. Gentiana cruciata L.: Nagykovácsi, Nagyszénás, a th. alatti sziklás rét 1970; Nagykovácsi, Nagyszénás,
bokros hegyi rét 1971; Pilisszentkereszt, Pilistetõn 1973; Pilisszentkereszt, Pilis alatti rét 1990; Bükk, Lusta-völgy,erdész emlékmûnél 1970, Pilis, Mexikó, Felsõ-rét, bokros, nedves vágás, magasfû között 1991; Jugoszlávia, Belea-völgy 600 m tszf. 1975 681. Gentiana pneumonanthe L.: Börzsöny, Királyrét, mocsaras területen 1969, 1981; Ócsa, mocsaras réten
1972; Ócsa, a Mádencia-erdõ melletti nedves réten 1978; Gyón, gyakorlótér melletti réten 1980, Pilisszentlászló,Szarvaszérü 1970; Inárcs, lápréten 1975; 682. Gentianella ciliata (L.) Borkh.: Bükk, a szentléleki th. feletti kavicsos, száraz réten 1972, 1978; Bükk, a háromkúti
erdészeti épületeknél 1978; Bükk, Csurgó-kútnál 1978; Bükk, Herman Ottó th. melletti bokros réten 1974; Bükk 1974 683. Gentianella austriaca (A. et J. Kern) Holub.: Bükk, a háromkúti erdészházaknál 1978
Menyanthaceae
685. Menyanthes trifoliata L.: Pécel, lápréten 1972, 1976; Pécel, faluvégi mocsárban, magassásos között 1976
Asclepiadaceae
687. Asclepias syriaca L.: Baja, ártéri erdõkben 1969; Szentendrei-sziget, a rév közelében, az erdészháznál 1975;
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers.: Uzsa 1976, Csiki-hegyek 1983; Nagykovácsi, Nagyszénás, bokorerdõben
1980, Pilisszentiván, Nagyszénás, dolomiton 1974, 1982; Pilisszeniván, Nagyszénás 1988; Csévharaszt, homoki er-dõben 1984; Budaörs, Csiki-hegyek 1989; Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1983; Bükk, Lillafüred, Szeleta oldal1979; Vác, Naszály, Látó-hegy, cserjés 1971 689. Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub.: Budaörs, Szekrényes, zárt dolomit sziklagyepen 1984
* Periploca graeca L.: Budapest, Gellérthegy déli szikláin 1983
Apocynaceae
690. Vinca minor L.: Szentendre, Ókút 1970; Nagymaros, Hegyestetõ tövében 1970; Gödöllõi-hegyek, halasta-
vak felett 1971;Szentgyörgy-hegy alatt 1974; Pilis, Hosszú-hegy, északkeleti lejtõn, irtáson 1972 691. Vinca herbacea W. et K.: Budaörs. Uthegy 1969; Szürke-hegy alatt, vasút felett 1978; Budapest, Káposz-
tásmegyer, homokpusztán 1976, 1984, Fót, Somlyó, sziklás lejtõn 1986; Gyón, a tó melletti száraz, homokos réten1989; Vác, Naszály, Látó-hegy alatt 1982; Budaörs, Odvas-hegy, délnyugati oldal, dolomitos, sziklás lejtõn 1979;Nagymaros, Rigó-hegy, andezites, sziklás lejtõn 1980; Vértes, Csákvár 1979; Tétényi-fennsík 1975; Fót, Somlyógerincén 1974; Nagykovácsi, Nagyszénás 1978 Loganiaceae
* Buddleia davidii Franch.: Balatonöszöd, halastó kerítése mellett 1977
Convolvulaceae
693. Cuscuta campestris Yuncker.: Csikóvár alja 1991; Pomáz, útmenti gyomtársulásban 1986; Szigetszentmik-
lós 1984; Izbég, tábor mögött 1977; Nagykovácsi, szántó szélén, gyomos területen 1971; Budapest, Káposztásme-gyer 1976; Ócsa, láperdei bozót, a katonai vezeték alatt 1989 696. Cuscuta europaea L.: Pécel-Isaszeg, út melletti nedves árokban 1977; Szigetújfalu, ártéren 1976; Pilisszentkereszt,
Klastrom-kútnál, nedves gyomtársulásban 1974; Ócsa, réten 1978; Peröcsény 1982; Nagyszénás, tetõn 1987 697. Cuscuta epithymum (L.) Nath.: Vértes, Csákvár 1978; Vértes, Csákvár, Kotlóhegy 1981; Börzsöny, Királyrét
1981; Tarcal, Kis-kopasz 1984; Budaörs, Kõhegy 1975; Fót, Somlyó 1975; Nagykovácsi, Nagyszénás 1970, 1978,1971; Budapest, Buda, Újlaki-hegy déli oldala 1970; Budaörs, Uthegyi forrásnál 1969; Bükk, Szeletaoldal 1974; Bükk,Nyírjes-rét 1974; Õrmezõ 1971; Gyöngyös, Sárhegy 1980; Pécel, útmelletti gyomokon 1981; Csókakõ, Várhegy 1981 699. Convolvulus arvensis L.: Vértes, Csákvár, Kotló-rét 1978; Budapest, Zugló, a Rákos-pataknál 1991
700. Convolvulus cantabrica L.: Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1983; Budaörs, Uthegy 1969; Vértes,
Csákvár, Kotló-hegy 1980; Vértes, Csákvár, Róka-hegy 1986; Balatonakarattya, a Csittény meredek száraz lejtõjén,a vasút felett 1982; Szentendre-Izbég, Kéki-hegy 1978; Balatonkenese, a Soós emlékmû alatti lejtõn 1979; Balaton-kenese, Tamás-hegy oldalánál 1978; Tétényi-fennsík 1975; Budapest, Hármashatár-hegy északnyugati sziklás olda-la 1969; Budai-hegyek, Farkas-völgy északkeleti sziklás oldala 1976 701. Calystegia sepium (L.) R. Br.: Esztergom, Fari-kút alatti láprét 1970; Pótharaszt, Újhartyán felé 1975
Hydrophyllaceae
701/d. Phacelia tanacetifolia Benth.: Pomáz, Janda t.h. parlagon, elvadulva 1970; Budapest, Kerepesi út, busz-
Boraginaceae
702. Heliotropium europaeum L.: Velence, tarlón 1971
704. Omphaloides scorpioides (Hke.) Schrk.: Vértes, Fáni-völgy 1970, 1971; Pilistetõ, Vaskapu felett 1970;
Aszófõ, a Vékény-patak völgye, nyirkos erdõben 1970; Börzsöny, Kemence-patak völgye 1978 706. Cynoglossum hungaricum Simk.: Pilisborosjenõ, Kiskevély alatt, sziklás, száraz lejtõn 1975
707. Lappula patula (Lehm.) Menyh.: Nagymaros, Ördög-hegy, andeziten, sziklagyepen 1976
708. Lappula squarrosa (Retz.) Dum.: Budapest, Tétényi-fennsík 1975; Isaszeg, szántó szélén 1971;
Pilisborosjenõ, Kerekes-hegy, a forrás feletti parlagon 1969 710. Asperugo procumbens L.: Budaörs, Uthegy alatt, gyomtársulásban 1972; Pécel, lösz, vízmosásban 1971
711. Symphytum tuberosum L.: Börzsöny, Kóspallag 1969; Lesenceistvánd, Borbély-kút 1976; Gyöngyös, Sár-
712. Symphytum officinale L.: Gödöllõ, Blahafürdõ, a tónál 1974; Pécel, lápréten 1973; Gyón, lápréten 1975
* Anchusa italica Retz.: Vác, Naszály 1969; Izbég, Nagy-Kéki-hegy 1988
715. Anchusa officinalis L.: Mátra, Sárhegy 1977; Sárszentágota, szikes, homokos réten 1980; Inárcs, a csator-
na mellett, a tanyáknál 1980; Csévharaszt 1976; Esztergom, Búbánat-völgy 1970; Gyöngyös, Sárhegy 1978 718. Nonea pulla (L.) DC.: Vértes, Szár, Fáni-völgy 1969; Szigetújfalu, gátoldal 1977; Szabadszállás, szikes ré-
719. Alkanna tinctoria (L.) Tausch.: Szigetújfalu, a tangazdaság mögött, homokon 1976; Gyón, homokon 1975
721. Pulmonaria officinalis L.: Solymár, Kálvária-hegy 1971; Bükk, Vadász-völgy 1975
* Pulmonaria mollissima Kern.: Mátra, Farkas-kút közelében 1980; Budaörs, Csiki-hegyek, Szekrényes alatt
1980; Vértes. Fáni-völgy 1972; Pilis, Lencsés-völgy 1971; Börzsöny, Inóczi t.h. 1969; Pilis, Rókafogó-völgy 1970;Fót, Somlyó 1983 725. Myosotis palustris (L.) Nath. em. Rchb.: Bükk, Ómassa, patak mellett 1972; Pilismarót, Basaharc, a révnél,
727. Myosotis stricta Link.: Mátra, Nyerges-tetõ 1980; Vértes, vadorzói hegyoldal 1970; Budaörs, Odvas-hegy,
sziklás, füves déli oldalon 1971; Vértes, Szár, Fáni-völgy eleje 1971; Gyón, réten 1975; Pilisszentiván, száraz gye-pen 1977; Pomáz, Kis-Csikóvár 1987 728. Myosotis discolor Pers.: Pilisszentlászló, Szarvasszérü, réten 1975
729. Myosotis sparsiflora Mikan.: Kosd, Naszály, árnyas, nyirkos vízmosásban 1971
* Myosotis hispida Schlecht.: Vértes, Fáni-völgy 1969; Budapest, Csepel, Lórév, árvízgáton 1972; Esztergom,
Vaskapu-hegy 1975; Visegrád, Apátkuti-bérc 1976; Szentendre, Bükkös-patak völgye 1978; Csákvár, Haraszt-hegy,szikes lejtõn 1979; Nagymaros 1980; Izbég, táborkerítés sarkánál 1980; Szigetújfalu, ártéri vizesárokban 1980;Pomáz 1987 731. Myosotis arvensis (L.) Hill.: Szentendre, Bükkös-patak völgye 1978; Pomáz, Kõhegy, tetõn 1977; Nagyma-
ros, Szent Mihály-hegy alja, útelágazásnál, réten 1976; Pilis, száraz réten 1975; Észak-borsodi-karszt, Jósvafõ,Kecsõ-patak völgye 1980; Visegrádi-hegység, Disznós-kút, tisztáson 1969; Pilisborosjenõ, Csizi-malom felett 1969; Pilis, Klastromnál 1970, Börzsöny, Királyrét 1971; Esztergom, Vaskapu-hegy 1975; Vác, Naszály 1975; Pilismarót,Malomvölgy 1976; Pilisborosjenõ, lõtér felett 1975; Pilis, Mexikónál, Hosszú-rét, irtásban, nedves helyen 1987 732. Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm.: Mátra, Saskõ nyugati oldala 1978
735. Lithospermum arvense L.: Izbég, réten 1980; Gyöngyös, Sárhegy 1980; Szár, szántók szélén a Fáni-völgy
felé 1970; Ráckeve, Lórév felé, szántók szélén 1971; Budapest, Buda, vitorlázó repülõtéren 1969; Pilisborosjenõ, atéglagyárnál, szántó szélén 1980; Budai-hegyek, Farkasvölgy 1980; Soroksár, Gyáli-patak mellett 1975; Nemestör-demic, réten 1974; Pestimre 1976 738. Onosma arenarium W. et K.: Esztergom, Szamár-hegy, andezites, sziklás lejtõn 1978; Pilisszentiván, Kis-
szénás, karsztbokorerdõben 1970; Pilisborosjenõ, lõtér feletti sziklás oldal 1970; Budaörs, Szekrényes, száraz, do-lomitsziklás lejtõn 1974 740. Cerinthe minor L.: Börzsöny, Királyrét 1970
741. Echium italicum L.: Velencei-hegység, Sukoró, Újhegy 1970
* Echium rubrum Jacq.: Gyöngyös, Sárhegy, Cseplyetetõ 1977; Gyöngyös, Sárhegy 1979
Verbenaceae
744. Verbena officinalis L.: Csákvár, Kotló-hegy 1980; Vác, Naszály felé, kultúr területen 1969
Orobanchaceae
917. Orobanche ramosa L.: Bükk, felsõhámor, Szeleta-barlang alatti bokorerdõben 1974
919. Orobanche arenaria Borkh.: Érd-Ófalu, Sánchegy 1974, Balatonakarattya, Csittény 1982
920. Orobanche purpurea Jacq.: Szentendre-Izbég, a Szarvas-hegy alatti réten 1976; Kisapáti, Szentgyörgy-
hegy, Vércse-szirt, bazaltsziklás lejtõn 1982, Pomáz, Kõhegy, tetõn, bokros, füves terepen 1971; Esztergom, Sza-már-hegy, sziklagyepen 1978 921. Orobanche coerulescens Steph.: Lesenceistvánd 1976
923. Orobanche alba Steph.: Pomáz, Kõhegy 1971, 1973; Pilisszentiván, száraz lejtõn 1984; Budaörs, Szekré-
922. Orobanche cumana Wallr.: Kunszentmiklós, a csárdánál, sziken 1986, Csúcs-hegy alja, mûvelt területen
1969, Sárszentágota, sziken 1980; Tóalmás 1976 924. Orobanche reticulata Wallr.: Esztergom, Szamár-hegy nyerge, északi oldal 1978; Mátra, Saskõ déli, szik-
lás oldala 1978, Vác, Naszály, tetõn 1973; Bükk, Ómassa, a Jávorhegy aljánál, az út mellett 1978 927. Orobanche loricata Rchb.: Pilisszentiván, homokon 1981
928. Orobanche picridis F. Schultz.: Pilisborosjenõ, Kerekes-hegy, forrás feletti elvadult, mûvelt terület 1971,
Budai-hegyek, Farkas-völgy felsõ részén 1976; Pilisborosjenõ, a forrás felett, parlagon 1971, Nagykovácsi, Nagy-szénás 1983; Kisapáti, Szentgyörgy-hegy, Vércse-szirt, bazaltsziklás lejtõn 1982 929. Orobanche gracilis Sm.: Budapest, Csepel, Lórév, gátõrháznál, ártéren 1971; Pilisszentlászló, Szarvasszérü
1978, Gerecse, Nagypisznice, hegyi réten 1974 930. Orobanche lutea Baumg.: Pilisszentiván, Nagyszénás, hegyi réten 1977
* Orobanche vulgaris Poir.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1975, Nagykovácsi, Nagyszénás, nyugati sziklás, füves
oldal 1971;Vác, Naszály, ritkás tölgyesben, a tetõ közelében 1973,1975, 1977, 1981; Pomáz, Köhegy 1971, 1973,1974, 1981; Budaörs, Uthegy 1971; Szentendrei-hegyek, Asztalkõ, száraz lejtõn 1976; Budai-hegyek, Farkas-völgyészaki oldal, sziklás bokorerdõ 1976, Pilis, Baglyas-hegy, keleti lejtõ, tölgyesben 1984; Gyöngyös, Sárhegy 1978;Pilisszentkereszt, Pilistetõn 1976 * Orobanche major L.: Nagykovácsi, Nagyszénás, Magaskõ feletti sziklagyepen 1988, Nagykovácsi, Nagyszé-
nás, Magaskõ északi gerinc, kiágazás, sziklagyepen 1977, Pomáz, Kõhegy, tetõn, füves, köves, bokros területen1971; Pilisszentiván, a Festuca amethystina völgye felett 1976 932. Orobanche teucrii Holandre.: Vác, Naszály, a Násznép-barlang felett, köves, bokros réten 1975; Vác, Na-
szály, a tetõ közelében, déli oldalon 1970 934. Orobanche alsatica Kirschl.: Budaörs, Csiki-hegyek 1983; Nagykevély, sziklás, bokros, köves lejtõ 1971;
Budapest, buda, Hármashatár-hegy 1971; Dabas, szárazabb réten 1976 Brassicaceae
978. Raphanus raphanistrum L.: Budapest, Káposztásmegyer, a Szilas-patak mellett 1992
985. Lepidium campestre (L.) R. Br.: Nagykovácsi, Zsíros-hegy 1992; Csévharaszt, homoki erdõben 1986
986. Lepidium draba L.: Izbég, Nagy-Kéki-hegy, gyomos területen 1978; Szentende, Izbég, Kis-Kéki-hegy 1991
993. Isatis tinctoria L.: Érd-Ófalu, a téglagyár feletti dombon 1977; Budapest, Csepel, Lórév, homokos parton a
Dunánál 1972; Isaszeg, löszdombokon 1971 995. Aethionema saxatile (L.) R. Br.: Vértes, Fáni-völgy szikláin 1971, 1979
996. Thlaspi perfoliatum L.: Budapest, Káposztásmegyer 1976; Pilisborosjenõ, Fehér-hegy 1976; Tétényi-fenn-
sík 1977; Nagymaros, Ördög-hegy alján 1980; Vác, a Naszály alatt 1975; Nagymaros, Szürke-hegy 1975; Nagyko-vácsi, Nagyszénás 1975; Szigetbecse, gát oldalában 1973; Budapest, Csepel, Lórév, gáton 1974; Pilis, szurdokvölgy1972; Budapest, Csepel, Szigetmajor, HÉV megállónál 1975; Aszófõ, legelõn 1970 999. Thlaspi montanum L.: Pilisborosjenõ, a solymári fal északi oldalán 1982
1005. Hornungia petraea (L.) Rchb.: Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös, mészsziklán 1989
1015. Alyssum alyssoides (L.) Nath.: Gyón, homokdombokon 1989
1035. Dentaria glandulosa W. et K.: Szigliget, Ménes-patak völgye 1987
1041. Cardaminopsis arenosa (L.) Hay.: Két-bükkfa-nyereg 1989
1045. Arabis hirsuta (L.) Scop.: Ócsa, réten 1985
1061. Erysimum cheiranthoides L.: Szigetújfalu, ártéri réten, nedves gyomtársulásban 1991
1063. Erysimum diffusum Ehrh.: Pilisborosjenõ, falu végén, gyomos területen 1989; Balatonakarattya, Csittény
h. balatoni lejtõjén 1982; Csévharaszt, homokpusztán 1986, 1987 1066. Erysimum odoratum Ehrh.: Nagykovácsi, Nagyszénás 1981; Pomáz, faluvég 1991
1068. Allaria petiolata (M. B.) Cavara et Grande: Pomáz, Nagy-Csikóvár, erdei út mellett, bolygatott talajon 1991
1072. Sisymbrium loeselii Jusl.: Budapest, Rómaipart, Pünkösdfürdõnél 1970
1074. Sisymbrium orientale Torn.: Budapest, Zugló, Rákos-patak mellett, a 44-es megállójánál 1992; Budapest,
Zugló, Rákos-patak rézsüjén 1991; Érd-Ófalu, Sánc-hegy 1975; Szigetszentmiklós, buckaerdõ, út szélén 1991;Gyón, homokon 1989 Resedaceae
1082. Reseda lutea L.: Szigetcsép, a hídnál, homokos talajon 1992
Pyrolaceae
1401. Pyrola minor L.: Mátra, Kékes, a sípályánál 1979, 1982, 1983
1404. Pyrola rotundifolia L.: Erdély, Málnás, Herecz-patak völgye, nedves erdõszélen 1973
Ericaceae
1406. Vaccinium oxycoccus L.: Erdély, Tusnád, Kokojszás, tõzeglápon 1973
1407. Vaccinium vitis-idaea L.: Erdély, Tusnád, Kokojszás, tõzeglápon 1973
1408. Vaccinium myrtillus L.: Mátra, a Saskõ északi oldalán 1983; Mátra, köves orom, sziklák között 1983; Sop-
1409. Calluna vulgaris (L.) Hull.: Lesenceistvánd, Billegei-erdõ 1976; Sopron, Várhely 1971
Caryophyllaceae
1421. Viscaria vulgaris Bernh.: Pilis, Nagy-Csikóvár alja 1988
1425. Silene conica L.: Ócsa, homokon 1989
1433. Silene nutans L.: Dabas, az erdõnél, réten 1988; Pilismarót, Malom-völgy, erdõ szélén 1976; Pomáz, Kõ-
1438. Melandrium viscosum (L.) Celak.: Csévharaszt, homokos réten 1982
1446. Petrorhagia prolifera (L.) Ball. et Heyw.: Budaörs, Csiki-hegyek, 24-ökrös 1989
1449. Dianthus plumarius L.: Vértes, Csákvár, Róka-hegy, dolomit sziklagyepen 1986
1456. Dianthus pontederae Kern.: Asztalkõ, sziklás andezit lejtõn 1989
1461. Dianthus collinus W. et K.: Pomáz, jobb oldalon, lejtõs rét, az Acsi-ház elõtt 1986; Visegrádi-hegység,
1465. Stellaria media (L.) Vill.: Pilisborosjenõ, szántók szélén 1989
1489. Minuartia glomerata (M. B.) Degen: Gyón, homokdombon, akácosban 1985
Chenopodiaceae
1515. Polycnemum verrucosum Láng.: Budapest, Zugló, a Rákos-patak mellett, homoki gyomtársulásban 1970
1516. Chenopodium aristatum L.: Tóalmás, homokos szõlõben 1976
1517. Chenopodium ambrosioides L.: Budapest, Lehel téren a templomnál, útszegélyen 1989
1519. Chenopodium botrys L.: Budatétény, Kertészeti Kísérleti Telep 1971
1524. Chenopodium hybridum L.: Törökbálint, a Hosszúréti-tónál 1986
1525. Chenopodium rubrum L.: Törökbálint, a Hosszúréti-tónál 1986
1532. Chenopodium album L.: Budapest, Normafa 1992; Budapest, Óbuda, Erdõalja, út végén 1992; Budapest,
Káposztásmegyer, a Szilas-patak mellett 1992 1538. Atriplex tatarica L.: Szabadszállás, Kisréti-tóban, sziken 1987
1541. Atriplex oblongifolia W. et K.: Budapest, Aquincum, az Arany-patak mellett 1992
1542. Atriplex patula L.: Szentendre, Pismány 1989; Pilis, Mexikónál, négy forrásnál 1989; Budapest, Normafa 1992
1546. Kochia scoparia (L.) Schrad.: Ócsa, szántók mezsgyéjén 1987; Szigetszentmiklós, a tó közelében, homo-
kon 1983; Budapest, Káposztásmegyer 1992 1554. Salsola kali L.: Inárcs, kukoricatáblában, gyomos területen 1987
Amaranthaceae
1557. Amaranthus retroflexus L.: Szigetújfalu, a gát kõhídjánál 1984; Ócsa, a tábornál, gyomos parlagon 1983; Ócsa,
mezei utak mellett 1987; Budapest, Óbuda, Testvér-hegy, Erdõalja, út végén 1992; Szigetmajor, szántó szélén 1992 1562. Amaranthus albus L.: Szabadszállás, szántón, szétterülõ 1987
Primulaceae
1566. Primula farinosa L.: Lesenceistvánd, lápréten 1974, 1976
1567. Primula auricula L.: Vértes, Fáni-völgy, Macskagödör 1975, 1979
1568. Primula vulgaris Huds.: Bakony, Gerence-völgy, a th-nál, az odvaskõi barlang alatt 1975, 1977; Mecsek,
Hármas-forrásnál 1972; Bakony, Molnárkuti-árok 1971 1569. Primula veris Huds.: Börzsöny, Kemence-patak völgye 1978; Pilisszentkereszt, Pilistetõ, cserjésben 1976;
Bükk, Nagymezõ, a töbrökben 1975; Pilis, Vöröskõ, Németszéna, erdõszél 1970; Pilis, Viktor-kunyhó környéke1969; Tornai-Karszt, Szelce-puszta körüli réteken 1982; Aggteleki-karszt, Jósvafõ, a Kecsõ-patak völgye, a Babot-kút felett 1978, 1980, 1981; Pomáz, Kõhegy, a tó körüli erdõben 1982; Mátra, Nyerges-tetõ, nyugati, sziklás erdõ-ben 1982; Vértes, vadorzóhely, száraz, köves tölgyesben 1972; Leányfalu, a Vöröskõ lábánál, a Hétvályú-kút köze-lében 1970; Pomáz, Kõhegy 1977; Vác, Naszály, déli oldal 1975; Pilis, Vértesmezõ feletti tölgyesben 1970; Buda-pest, Buda, Hunyadorom 1972; Vértes, Fáni-völgy, száraz tölgyesben 1970 1570. Primula elatior (L.) Grufbg.: Börzsöny, a Kemence-patak völgye, a t.h. közelében 1974, 1976, 1978;
Bükk, Nagymezõ, a Nagykõhát felé, erdõ mellett 1975; Börzsöny, Kemence-patak völgye, Királyháznál 1976 1572 Androsace elongata L.: Nagymaros, Szürke-hegy, andezit sziklagyepen 1975; Pomáz, Kõhegy, nyugati
sziklás réteken 1977; Nagymaros, Ördög-hegy keleti lejtõjén 1978; Mátra, Nyerges-tetõ, nyugati sziklás lejtõn1982; Mátra, Markaz, Mézes-domb 1983; Izbég, Katonai tábornál 1975 1573. Hottonia palustris L.: Ócsa, vízlevezetõ csatornában a Turján erdõnél 1973; Inárcs, a természetvédelmi te-
rületre vezetõ csatornában 1974; Pilis, Három-forrás elmocsarasodott alsó forrása 1970, 1971; Pilis 1971 1575. Lysimachia nummularia L.: Pilis, Mexikó, Felsõ-rét 1991; Visegrádi-hegység, Disznós-hegy, ritkás, ned-
ves erdõben 1986; Pilismarót, Malom-völgy, nedves vágásban 1987; Pilisszentlászló, nedves völgy, a falu elõtt, amûút alatt 1978; Leányfalu, a Duna partján 1970; 1577. Lysimachia punctata L.: Börzsöny, Nagy-Vasfazék-patak melletti irtáson 1970; Pilis, Emília-forrásnál
1972; Szentendre-Izbég, szentlászlói elágazás mellett, száraz réten 1976, 1978; Börzsöny, Kemence-patak völgye1970; Börzsöny 1970; Pilis, Rám-szakadék felett, az út mellett 1985; Pilis, Mexikó feletti útelágazásnál, bükkös-ben, nedves mélyedésben 1987; Pomáz, Csikóvár alja, hegyi réten 1970 1578. Lysimachia vulgaris L.: Börzsöny, Királyrét, forrásmocsárban 1980; Dabas, lápréten 1977; Inárcs, mocsa-
ras réten 1980; Esztergom, Búbánat-völgy 1970; Baja, láperdõ 1969; Pécel, mocsaraknál 1580. Anagallis arvensis L.: Szentendre-Izbég, a tábornál, a kerítés sarkánál 1980; Ócsa, réten, a Mádencia-
* Anagallis coerulea Nath.: Esztergom, Búbánat-völgy 1970; Dabas, faluvégi nedves réten, út mellett 1975;
1583. Cyclamen purpurascens Mill.: Bakony, Porva és a csikótelep között az út bal oldalán 1970
Plumbaginaceae
1584. Limonium gmelini (Willd.) O. Kuntze: Szabadszállás, Kisréti-tónál, szikesen 1987; Apajpuszta 1975;
Örsöd, a keserûvíz kutaknál, szikes réten 1976; Sárszentágota, a Sós-tó szikes partján 1969, 1977, 1980 * Armeria alpina Willd.: Erdély, Szászhermány, lápréten 1973
Polygonaceae
1590. Rumex patientia L.: Budapest, Zugló, Rákos-patak mellett 1992
1592. Rumex crispus L.: Pilis, Két-bükkfa-nyereg, útforduló mellett 1992
1593. Rumex stenophyllus Ledeb.: Sárbogárd, a futballpálya mellett, mocsaras, szikes réten 1977; Budaörs és az
1594. Rumex conglomeratus Murr.: Pilismarót, a Pásztor-kút forrásmocsarában 1986
1595. Rumex sanguineus L.: Pilis, Mexikó felet, nyirkos erdõben 1987; Szentendrei-hegyek, Nyerges 1988;
Szentendrei-hegyek, Ókút feletti erdõ 1989; Szentendrei-hegyek, Asztalkõ, nyirkos erdei úton 1985 1597. Rumex obtusifolius L.: Hatvan, a Zagyva gátján 1980; Bükk, a Hosszú-bérc és a lusta-völgyi mûút közöt-
ti töbrös réten 1977; Budapest, Gellérthegyen, gyom 1992 1603. Rumex acetosa L.: Pilis, Két-bükkfa-nyereg 1992
1604. Polygonum arenarium W. et K.: Szigethalom 1983; Szigetszentmiklós, a tó felé 1991
1607. Polygonum aviculare L.: Pilismarót, Malom-völgy 1987
1612. Polygonum minus Huds.: Pilisszentlászló, Palóczky-rét, útszéli vizesárokban 1987; Pilismarót, Miklósde-
ák-völgy, a Somos-patak mocsarában 1983 Irodalom
SIMON, T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója – Tankönyvkiadó, Budapest.
JÁVORKA-CSAPODY (1975): Iconographia Florae Partis Austro-Orientalis Europae Centralis – Akadémia Kiadó, Bu- NAGY, L. (2005): A Mátra Múzeum herbáriuma – A Gotthárd gyûjtemény III. (Dicotyledonopsida: Fabaceae – Euphorbiaceae) – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 29: 33–41.
NAGY LEVENTEMátra MúzeumH-3200, GYÖNGYÖSKossuth út 40.

Source: http://www.matramuzeum.hu/e107_files/public/docrep/91_100Matra.pdf

M3111-3 rdtd pharmacy guide:layout 1.qxd

Rapid Decision Term Table D Underwriting (Using Rapid App 2 only) Pharmacy Guidelines for Agents If medications for these conditions are taken Acceptable Medications (Okay to submit) in past 10 yrs, DO NOT TAKE APPLICATION Anti-Psychotics—Schizophrenia, etc. Anxiety/Depression treated by psychiatristAutism Narcotic Pain Medications (Opiates) ➤ Short term use in past 5 years

nehrkelab.com

The hSK4 (KCNN4) isoform is the Ca2 ؉ -activated K ؉ channel (Gardos channel) in human red blood cells Joseph F. Hoffman*†, William Joiner*‡, Keith Nehrke§, Olga Potapova*¶, Kristen Foye* ʈ , and Amittha Wickrema** *Departments of Cellular and Molecular Physiology and Pharmacology, Yale University, New Haven, CT 06520; §Department of Medicine, University ofRochester Medical Center, R

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles