Voor jos mol

• Dementie is een ernstige ziekte die de • Tijdens beloop kunnen allerlei problemen • Een behandeling die gericht is op herstel • Dementie kent niet één oorzaak, het is wat • De diverse vormen vereisen verschillende • Ziekte van Alzheimer • Vasculaire dementie • Lewy Body/Parkinson • Fronto-temporale dementie • omgeving • voorlichting • inzetten diverse interventies • aroma-therapie • bewaken bijkomende lichamelijke ziekten *Niet medicamenteuze behandeling, dient altijd ingezet te worden • Er is niet één behandeling die het • Combinaties van behandeling al of niet met medicamenten hebben het beste resultaat • Voor medicatie is een bescheiden plaats maar de voor- en nadelen (bijwerkingen) moeten goed afgewogen worden toegelaten (alleen voor de ziekte van Alzheimer en Parkinson-dementie) • Rivastigmine/Galantamine (Exelon/Reminyl) • Ebixa • Risperdal • Middelen voor de stemming • Middelen tegen psychose • Middelen voor angst en slapen • geheugen (niet zo merkbaar) • gedrag (apathie, stemming, onrust) • ADL (praktische vaardigheden) • De effecten zijn niet groot • Klein effect kan ook welkom zijn • Er zijn relatief belangrijke effecten op • Soms een lichte verbetering merkbaar • stemming • aandacht • minder apathie • Op langere termijn minder achteruitgang • Minder stress voor de mantelzorger • Uitstel van opname in verpleeghuis Verloop Normaal
Verloop Alzheimer
zonder medicatie
Verloop Alzheimer
met medicatie
• Nee, er zijn mensen die er niet of slecht op • Weten we bij wie het wel werkt en bij wie huidirritatie op de plakplaatsen (Geriant 12%) duizeligheid, misselijkheid en soms agitatie, • Misselijkheid, diarree, slechte eetlust Geriant 15%) • Geen gerichte behandeling • De kwaliteit van leven daalt tijdens het ziekteproces voor patiënt en mantelzorgers • Medicatie kan een bescheiden maar soms • Beïnvloedt de medicatie de kwaliteit van leven? Dan is het raadzaam om de medicatie te stoppen. – Geheugen (weinig) – Gedrag (m.n. agressie, nachtelijke onrust, wanen, – Kan het gebruik van antipsychotica beperken – Geeft minder kans op ontwikkeling gedragsstoornissen – ADL verbetering/in stand houden van functies • Levert een bijdrage aan kwaliteit van leven • Vermindert het aantal zorguren van de en heeft dan een licht versterkend effect • Middelen voor de stemming: Anti-depressiva • stemming, gemoedsrust en agitatie • nachtelijke onrust • Zijn sterk werkende middelen • Kennen ernstige bijwerkingen soms met • Verergeren op zich de dementie • Staan zowel bij de artsen als in de • Dit is de groep ‘slaappillen’ zoals: • Werkt als versteviging van de celwand • Bevat meerdere stoffen om de celwand • Geen bijwerkingen (natuurlijke stoffen) • Effect zou minstens zo goed zijn als die • Indien medicatie gewenst/ geïndiceerd is • Specialist zal het effect van de medicatie • Regelmatig evaluaties om te beoordelen

Source: http://www.mantelzorgdag.nl/bestanden/workshop/zijn-er-dan-geen-medicijnen-tegen-dementie.pdf

De angelsaksische verschuiving

Research summary* Anglo-Saxon vs. European capitalism Drifting apart, US and EU politicians follow underlying economic trends Politically, the European Union and the United States are drifting apart. But as we all know - since Karl Marx or Bill Clinton, depending on our age - economy always comes first. Actually, the economic cultures of the 'old' and the 'new' world were already moving

Microsoft word - gkb - 201

GKB: 2011 JOB GOAL: To lead students toward the fulfillment of their individual potential for intellectual, emotional, and psychomotor growth and maturation by teaching subject matter and skills which will contribute to their development as mature, able, responsible men and women in a democratic society. PERFORMANCE RESPONSIBILITIES AND EXPECTATIONS: The teacher understands the cen

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles