Microsoft word - ethiopia fish project nyhetsbrev 3

Fiskprojekt i Etiopien
Nyhetsbrev nr 3, Juli 2011
Vad har hänt sedan förra nyhetsbrevet i oktober 2010?
Projektet som innefattar fiske, fiskodling, förädling, försäljning och distribution har nu kommit ytterligare en bit i planeringen. Det har varit många turer omkring markfrågan i Bahir Dar. Vi har vid tre tillfällen fått mark tilldelad och skulle bara betala förskott på arrendet och få tomtkartan, när det i sista stund blivit ändringar, så vi blivit tvungna att börja om. Alla turer runt marken har gjort att vi förlorat ett helt år i förhållande till den ursprungliga planen. Nu är arrendeavtalet underskrivet, och vi måste påbörja byggandet av anläggningen senast i februari 2012. Till dess måste anläggningen projekteras, så det finns nu behov av att samla in pengar från er som är intresserade av att satsa i projektet. Parallellt med markdiskussionerna har det tagits många nya kontakter för att förverkliga projektet i olika avseenden. Vattenbrukcentrum norr i Kälarne har hjälpt till med en del nya upplägg. Bl.a. finns det planer på samarbete för utbildning av personal vid fiskodlingen i Bahir Dar, i ett kommande samarbetsprojekt mellan flera länder, där man kan använda moderna distans utbildnings metoder för att kunna få bästa tänkbara lärare från Sverige, Norge, Israel, och några andra länder. Det blir alltså en hög kvalitet på utbildningen, även om den i huvudsak sker på plats i Etiopien. Vi har även fått kontakt med en fiskodlingsexpert med bas i Norge som bedriver fiskodlingsutveckling i Sydamerika och Afrika, som bygger på fiskodling i dammar, där man samordnar fiskodling med jordbruksproduktion för att få en resurssnål och miljövänlig odlingsmetod. Han heter Sergio Zimmerman. Vi ser fram emot att få in delar av hans metodik i projektet. Som vi nämnt tidigare har projektet haft en stor brist p.g.a. att det helt och hållet varit ett projekt som främst Salome och Jonny arbetat med på fritiden vid sidan av deras ordinarie heltidsarbeten. Många kontakter sker bäst på kontorstid, vilket inte fungerar när man huvudsakligen har tid kvällar och helger att jobba med projektet. Nu har vi dock fått med Jan-Erik Lindström, Jonnys gamla kollega och vän sedan 15 år. Jan-Erik slutade sin anställning som VD för marksaneringsföretaget MB Envirotek AB vid årsskiftet. Han driver nu en konsultfirma och han har möjlighet att ägna en hel del tid och energi åt fiskodlingsprojektet i Etiopien. Ni kan läsa mera om Jan-Erik i det länkade dokumentet. Vi har nu registrerat ett aktiebolag i Sverige som heter Lake Tana investment Sweden AB. Ni kan se Logotype överst i dokumentet. Detta bolag blir det som alla intresserade kommer att få köpa andelar i. Villkoren och det praktiska kring köp av andelar kommer i ett separat brev senare under sommaren men principen är som tidigare att man kan teckna sig för andelar på 25,000 kr/andel så hör av Er vad ni vill teckna så vi kan planerar hur vi går vidare. Kommande brev och kommunikation kommer att komma under namnet Lake Tana i en eller annan form. Orsaken till namnbytet är att man menar att Sheeba (som kommer från drottning Saba och kung Salomo) kan förknippas med Israel, och därför inte har någon positiv klang hos den muslimska befolkningen. Lake Tana är på så sätt ett mindre laddat namn. Salome åkte till Etiopien i december förra året för att ordna med markarrendet. Som nänts tidigare Lake Tana Investment Sweden AB, Bällsrogtan 7, 422 44 Hisings Backa, SWEDEN Tel. +46 31 553315, Fax. +46 31 3011373, www.sheebaholding.se blev det skjutet på ytterligare. I februari åkte Salome, Jonny och Jan-Erik igen till Bahir Dar. Nu för att se ut nya tänkbara platser för anläggningen. Tre platser kollades, och en prioritering gjordes. Det gick trots det inte att bli klar under den tid som besöket varade. Det var dock ett givande besök där förståelsen ökade för bl.a. hur fiskar kooperativet bedriver sin verksamhet. Fiskekollektivet fångar ca 1000 kg fisk om dagen som fileas och säljs i deras lokal i Bahir Dar. Fiskekooperativet vill att vi tar över distributionen av deras fångade fisk, då de har brist på kapacitet att hantera och distribuera den fångade fisken på ett hygiensikt och säkert sätt. Salome åkte till Etiopien en tredje gång i juni i år. Hon skulle till sist få klart arrendeavtalet för marken, och det blev klart 15 juni. Hon hade även blivit kallad till ett möte för företag från EU länder som investerar i Etiopien. Det gick av stapeln den 10 juni, och gav en hel del nyttiga kontakter och information om vad EU och EU länder kan hjälpa till med till företag som vill investera i Etiopien. Mera dokumentation finns i länkarna i slutet av brevet. Sammantaget har perioden använts till att ordna med markarrendet i första hand. Vi har även använt tiden att samla kontakter och information. Vi har p.g.a. detta hunnit med betydligt mindre än vi planerade, men det är ju viktigare att allt blir rätt även om det tar längre tid. Vi hade möte med SIDA den 12 maj och fick information om att SIDA kommer att stödja projekt i utvecklingsländerna och Etiopien ligger högst på lista. SIDA jobbar med bidrag i samarbete med affärsdrivna projekt, vi har lämnat in del ett av ansökan. Tyvärr kom vi inte med denna gång, men det kommer en ny ansökningsomgång till hösten. Vi skall försöka igen då. Hur ligger vi till jämfört med planeringen?
Tidplanen har förskjutits ytterligare, så vi är nu i stort sett ett helt år försenade jämfört med den ursprungliga planen. Markarrendet är klart men vi får inte tillgång till marken förrän i februari, då kommunen måste kompensera och hitta ersättningsmark till de bönder som idag använder marken som odling och betesmark. Vi behöver ju tid för projektering och planering, så det påverkar tidplanen bara marginellt. Ekonomiskt ser projektet fortfarande ut att hålla inom den budget som gjordes upp (tot. ca 10 mkr investering). Vi har nu en hel del ackumulerade kostnader. Förskottet som betalades på markarrendet kostade ca 350 000 Birr vilket motsvara ca 175 000 sek. För att komma dit vi är i dag med att ha ett avtal för markområdet och miljö tillstånd mm så har vi har investerat ca 600 000 sek eller i Birr ca 1, 2 miljoner. Vad kommer att ske närmaste tiden?
− Offertinfordran på projektering av fiskberednings anläggningen kommer att skickas ut till − Inbjudan att investera i det svenska bolaget skickas ut inom kort. − Ett motsvarande bolag kommer att registreras i Etiopien. Ägare till det bolaget blir det svenska bolaget och några privatpersoner i Etiopien (bl.a. Salome). − När erforderligt kapital finns framme kommer anbudsinfordran och kontrakt på byggande av anläggningen att skrivas med någon eller några entreprenörer. Lake Tana Investment Sweden AB, Bällsrogtan 7, 422 44 Hisings Backa, SWEDEN Tel. +46 31 553315, Fax. +46 31 3011373, www.sheebaholding.se − Salome och möjligen någon till kommer att åka till Etiopien under hösten för att förbereda anläggningen i Bahir Dar, och få till de avtal som ännu fattas (t.ex. Plats för lager och kontor i Addis Abeba). Även bolagsbildningen i Etiopien kommer att stå på agendan under besöket. Länkar till dokument och information:
Project proposal för Lake Tana projektet: http://dl.dropbox.com/u/20660109/Lake%20Tana%20%20Project%20Proposal-RV-2.pdf Preliminär skiss över fisk produktions anläggning i Bahir Dar: http://dl.dropbox.com/u/20660109/Lake%20Tana%20A3-Liggande%20%281%29.pdf Miljökonsekvensutredning för projektet: http://dl.dropbox.com/u/20660109/Lake%20Tana%20Fish%20EIA-final.pdf SIDA innovation against powerty (IAP) broschyr: http://dl.dropbox.com/u/20660109/Innovations%20Against%20Poverty.0001.pdf http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/ http://designofjamtland.se/vattenbruk/kaelarne-delen http://dl.dropbox.com/u/20660109/CV%20Jan-Erik%202011-07-03.pdf jonny.bergman@yahoo.se salome_bergman@yahoo.se Mobil: +46 (0)734878497, +46 (0)731525334 Lake Tana Investment Sweden AB, Bällsrogtan 7, 422 44 Hisings Backa, SWEDEN Tel. +46 31 553315, Fax. +46 31 3011373, www.sheebaholding.se

Source: http://laketana.net/files/2012/02/Lake-Tana-Fish-project-nyhetsbrev-3.pdf

Myozyme, inn-alglucosidase alfa

DENOMINATION DU MEDICAMENT Myozyme® 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Un flacon contient 50 mg d’alpha alglucosidase. Après reconstitution, la solution contient 5 mg d’alpha alglucosidase* par ml et après dilution, la concentration varie de 0,5 mg à 4 mg/ml. *L’α-glucosidase acide humaine est produite par

The thunderhead alliance weather report

Volume 1, Issue 2 December 21, 2005 In This Issue: Thunderhead Training Bid Winners SAFETEA-LU Implementation –– Safe Routes Model Reminder: Renew Your Membership Before End of Year! Member News Org Tip: Effective Newsletters Cut and Paste for Your Newsletter: Year-End Appeal THUNDERHEAD TRAINING BID WINNERS Our bidding process for our July and October 2006 Training slots drew lot

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles