Nb#78

DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Miljöservice
Recyclinginformation sedan 1997
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö • Telefon: +46-40-304940, Telefax: +46-40-304943 Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, främst i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktrecycling samt olika användningsområden av logotyper, som finns på dagens förpackningar. Om ni inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras, ber vi om ett kort meddelande. Ytterligare recyclinginformation får ni på telefon 040-304940, fax 040-304943 eller http://www.handelskammer.se/recycling, licenskontor@handelskammer.se. Tyskland: Efter årsskiftet krävs avtal för förpackningsåtervinning
Enligt den femte förpackningsförordningen (VerpackV) som träder i kraft den 1 januari 2009 i Tyskland, måste producenter eller exportföretag ansluta sig till ett återvinningssystem. Den som inte följer detta regelverk bryter mot lagen och måste räkna med påföljder. Sista ledet i försäljningskedjan måste försäkra sig att producenten eller exportföretaget har licensierat produkten i ett återvinningssystem innan den når slutkonsumenten. Många svenska exportföretag har redan fått förfrågningar från deras tyska kunder ifall de har tecknat avtal med respektive återvinningssystem. För mer information och hjälp med licensavtal kontakta Tysk- Svenska Handelskammarens miljöserviceavdelning i Malmö: www.handelskammer.se, Källa: Europaticker Sverige: Även alkaliska batterier ska återvinnas
I och med batteridirektivet kom till så har utvecklingen satt fart. Under många har tillverkarna lovat att de alkaiska batterierna snart ska kunna återvinnas, men fram tills idag har de hamnat på deponierna. I och med den nya batteriförordningen ställs krav på återvinning för denna typa av batterier. I Sverige har El-Kretsen (elproducenternas återvinningsorganisation) kontrakterat det svenska återvinningsföretaget Renova och det finska återvinningsföretaget Akkuser, som ska behandla de alkaliska batterierna. Renova håller på att bygga en anläggning för detta ändamål, men de är lite hemlighetsfulla med hur de tänker gå till väga. Renova avslöjar att det är en helt ny teknik. De vet emellertid inte om den fungerar, men testerna är positiva. Akkuser är också hemlighetsfulla, men de har ändå gett en viss inblick i hanteringen. Man har en maskin som sönderdelar batterierna och som därefter sorteras med olika tekniker. Ute i Europa använder man sig till största delen av så kallade termiska processer, det vill säga en smältteknik, vid återvinning av batterier. Med denna teknik har man inte möjlighet att ta vara på alla metaller. Sorteringen är mycket viktig. För att få en hög återvinning krävs det en bra kontroll för det som skickas in. Det är inte själva separeringen som är problemet i processen att få fram rena materialfraktioner utan det är sorteringen som sker innan. Batterierna kommer in sorterade till Akkus, men trots det sorteras batterierna en gång till Om det kommer in rena materialfraktioner in så blir det också rena industrifraktioner som utlevereras. Källa: Avfall Sverige DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Miljöservice
Recyclinginformation sedan 1997
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö • Telefon: +46-40-304940, Telefax: +46-40-304943 Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, främst i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktrecycling samt olika användningsområden av logotyper, som finns på dagens förpackningar. Om ni inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras, ber vi om ett kort meddelande. Ytterligare recyclinginformation får ni på telefon 040-304940, fax 040-304943 eller http://www.handelskammer.se/recycling, licenskontor@handelskammer.se. Norge: Grønt Punkt Norge AS ändrar priser 1 mars 2009
Grønt Punkt Norge AS har meddelat att de ändrar sina priser enligt i uppgifter i nedanstående tabell. Priserna gäller från och med den 1 mars 2009. Observera att priserna nedan anges i norska kronor. Priserna är exklusive norsk moms. Material
Pris 2008
Pris 2009-03-01
Emballage för kemikalier och farligt avfall Undantag för ordinär plast är det som redovisas/styck. Plastpåsar i plast <10 liter ändras från 1,2 øre/styck till 1,7 øre/styck Plastpåsar i plast >10 liter ändras från 2,2 øre/styck till 3,1 øre/styck Österrike: Öko-Box behåller samma priser för 2009
Öko-Box som insamlar och återvinner dryckesförpackningar i Österrike meddelar att de kommer att ha samma priser för år 2009 som de haft under 2008. Priset är per styck och exklusive österrikisk moms. Fyllnadsvolym
Pris cent/st
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Miljöservice
Recyclinginformation sedan 1997
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö • Telefon: +46-40-304940, Telefax: +46-40-304943 Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, främst i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktrecycling samt olika användningsområden av logotyper, som finns på dagens förpackningar. Om ni inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras, ber vi om ett kort meddelande. Ytterligare recyclinginformation får ni på telefon 040-304940, fax 040-304943 eller http://www.handelskammer.se/recycling, licenskontor@handelskammer.se. Kort och gott

Tyskland: Panttvång i Tyskland bryter inte mot europeisk lagstiftning
Kammarrätten i regionen Baden-Württemberg avslog i ett aktuellt domslut en process som två österrikiska
dryckesproducenter hade initierat. De framförde åsikten att tysk panttvång reglementerar deras exportverksamhet och
således motverkar konkurrens samt fri varuhandel på den europeiska marknaden. Rätten hävdar i sitt beslut att
reglerna gäller generellt för alla aktörer på den tyska marknaden och följaktligen sker ingen diskriminering av
utländska företag. Källa: Recyclingmagazin

Sverige: Ändrade insamlingsrutiner för mjukplast
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) meddelar att från och med 1 november, så förändras källsorteringen av
mjuka plastförpackningar i 191 kommuner. Mjuka och hårda plastförpackningar samlas i fortsättningen in i samma
återvinningsbehållare. Källa: Avfall Sverige

Österrike: Var tredje dryckesförpackning återvinns
Öko-Box är företaget som insamlar och återvinner dryckesförpackningar från de österrikiska hushållen. Öko-Box kan
med glädje meddela att var tredje dryckesförpackning blir omhändertagen och därefter återvinns till en ny kartong.
Det innebär inte bara en skonande resurs i själva användningsområdet utan bidrar också till att minska
koldioxidutsläppen. Källa: Umweltschutz
Europa: Plaståtervinning når inte upp till målen
I Europa återvanns år 2007 cirka 50 procent av alla plastmaterial, enligt en redogörelse som kommer från flera olika
bransch- och intresseorganisationer inom plastindustrin. Undersökningen baseras på EU:s 27 medlemsländer samt
Norge och Schweiz. Denna återvinningsnivå på 50 procent kan dock jämföras med att återvinningskvoterna ligger på
80 procent. Endast nio länder, motsvarande 28 procent av EU:s befolkning, uppnådde Återvinningskvoten på 80
procent. Källa: Recyclingmagazin
Europa: Glödlampor försvinner
500 miljoner invånare i EU blir tvungna att skrota sina traditionella glödlampor och i stället använda energisnåla
lampor. Detta med anledning av ett nytt EU-beslut, som börjar gälla 2010. Nya lampor får inte längre slösa energi och
således betyder de nya kraven i praktiken att traditionella glödlampor kommer att försvinna alltmer. Källa:
Aftonbladet
Europa: Utsläpp från avfall inom EU kan halveras
Enligt en rapport från tyska Prognos AG kan utsläppen av koldioxid från avfallshanteringen komma att halveras till år
2020 i jämförelse med 2004 års utsläpp. En förutsättning är dock att EU:s mål för återvinning och återanvändning av
avfall uppnås och att förbudet mot deponering av organiskt material genomförs. Det är i samband med minskad
deponering som den största besparingen av utsläpp kan beräknas göra. Källa: Avfall & Miljø
DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Miljöservice
Recyclinginformation sedan 1997
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö • Telefon: +46-40-304940, Telefax: +46-40-304943 Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, främst i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktrecycling samt olika användningsområden av logotyper, som finns på dagens förpackningar. Om ni inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras, ber vi om ett kort meddelande. Ytterligare recyclinginformation får ni på telefon 040-304940, fax 040-304943 eller http://www.handelskammer.se/recycling, licenskontor@handelskammer.se. Kort och gott fortsättning

Världen: Hushållsavfall blir etanol i Kanada
I en rapport från Internationalt Avffaldsnytt ska man i Edmonton bygga världens första industriella anläggning för
framställning av etanol från hushållsavfall. Anläggningen kommer att kosta cirka 450 miljoner svenska kronor och
man kommer att producera 36 miljoner etanol per år. Greenfield Ethanol, som är Kanadas största etanolproducent
finns med i samarbetet för byggandet av denna anläggning. Enligt beräkningarna ska Albertas koldioxidutsläpp
minskas med mer än 6 miljoner ton inom de närmsta 25 åren. Källa: Avfall & Miljø

Konferenser & mässor

Österrike: 8th International Electronics Recycling Congress, 21-23 januari, Salzburg
www.icm.ch
Ryssland: Waste Tech-2009, 26-29 maj 2009, Moskva
www.waste-tech.ru
För att följa upp utvecklingen inom recycling och för att sammanställa information för detta nyhetsbrev
bevakar vi tyska, svenska och europeiska facktidskrifter och nyhetsblad. Nedan anges ett urplock av dessa:

Tyskland: Circle ISD och Fax Facts (ISD) www.interseroh.de, Fachverband Kartonverpackungen für flüssige
Nachungsmittel e.V. www.getraenkekarton.de, Punkt och Punkt.Direkt (DSD) www.gruener-punkt.de, RIGK
Reporter www.rigk.de, Umweltinfo (DIHK) www.ihk.de, Umwelt Magazin www.umweltmagazin.de, Vfw-
Newsticker
Wellpappenachrichten www.wellpappenachrichten.de
Sverige: Beyond www.stfi-packforsk.se, Dagens Miljö www.dagensmiljo.se, Energivärlden www.energivarlden.nu,
Kretslopp www.novator.se, Kretsloppet www.srv-atervinning.se, Miljöaktuellt www.miljoaktuellt.se, Miljö EKO
www.miljo-eko.nu, Miljö&Utveckling www.miljo-utveckling.com, Nordemballage www.n-e.nu, Packmarknaden
Nordica och Packmarknaden Nyhetstidning www.packnet.se, Packnews www.packnews.se, Plast i fokus
www.plastinformation.com, Plast-Forum www.plastnet.se, Recycling&Miljöteknik www.recyclingnet.se, Rvf-
nyheterna www.rvf.se, SIS Standard News www.sis.se och Transport idag och i trafik www.transportnet.se, ÅI-
bulletinen www.recycling.se
Europa: Contact (AHK Frankrike), Ecoemballages Nyhetsbrev (Spanien), Pack & Plast www.techmedia.dk,
Emballage & Miljø (AHK Danmark), Informasjonsbrev (Materialretur, Norge), EVA (Österrike) www.eva.co.at, PYR
www.pyr.fi Saftey-plus (Schweiz) www.safety-plus.org, Trennt (ARAÖsterrike) www.ara.at, Umwelt-Focus
(Schweiz)
www.umweltschutz.co.at, Umwelt für Europäer www.ec.europa.eu/environment/news/efe/index_de.htm, Umwelt Perspektiven www.umweltperspektiven.ch och Waste management world www.waste-management-world.com, DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
Miljöservice
Recyclinginformation sedan 1997
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö • Telefon: +46-40-304940, Telefax: +46-40-304943 Nyhetsbrev Internationell Recycling # 78 Tysk-Svenska Handelskammarens Nyhetsbrev Internationell Recycling publiceras 10 ggr/år och är en helt kostnadsfri tjänst. Vi informerar om aktuella frågor inom recycling, med speciell inriktning på frågor kring insamling och återvinning av förpackningar, främst i Tyskland, Sverige och Europa. Vi belyser också produktrecycling samt olika användningsområden av logotyper, som finns på dagens förpackningar. Om ni inte längre önskar ett eget exemplar eller om mottagaren skall ändras, ber vi om ett kort meddelande. Ytterligare recyclinginformation får ni på telefon 040-304940, fax 040-304943 eller http://www.handelskammer.se/recycling, licenskontor@handelskammer.se. Nyhetsbrev Internationell Recycling
Abonnemang

Svarstalong
till
Tysk-Svenska Handelskammaren
Servicekontor för europeisk förpackningsrecycling
Telefax 040-30 49 43
Jag önskar abonnera på Ert nyhetsbrev per e-post!
Företagsnamn:
Gata / Box:
Postnummer/Ort:
Verksamhet:
Vi är medlem i Tysk-Svenska Handelskammaren:
Handläggare:
Befattning:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Source: http://www.handelskammer.se/sites/handelskammer.se/files/NB78.pdf

Microsoft word - review of systems sample.doc

[Name of Clinic] [Name of Doctor] Patient Name: ____________________________________________________ Date: ____________ Review of Systems Have you had any of the following pulmonary (lung-related) issues? □ Asthma/difficulty breathing □ COPD □ Emphysema □ Other ____________ □ None of the above Have you had any of the following cardiovascular (heart-related)

Document5

INTERVENTION by INDIA – TRIPS Council June 2009 Agenda item ‘M’ – OTHER BUSINESS – Seizure of generic drug consignments at EC ports Madame Chair, When India and Brazil raised the issue of seizure of generic drug consignments at EC ports in the TRIPS Council meeting of March 3, we did not foresee that we will need to raise the issue again in today’s meeting. Going by EC’s interven

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles