Microsoft word - chlorella_tud.doc

Az élet 3,5 milliárd ével ezelıtt alakult ki az óceánokban és az elsı élılények az algák voltak. Különbözı mutációknak köszönhetıen, az összes élılény az algákból jött létre és telepítette be a Földet. Mint az „élet forrásának”, az algáknak tartalmazniuk kell azokat az építıanyagokat, amibıl a bonyolultabb életformák állnak, beleértve a növényeket, állatvilágot és az embereket. Az atmoszféra oxigén tartalmának 80%-át is az algák produkálják és „csak” 20%-át az esıerdık. Az algák a leghatékonyabb napenergia hasznosítók, átalakítva ezt az energiát szerves anyagokat hoznak létre és táplálják szinte az egész óceánt. Kiváló tápláló és erısítı hatását az algáknak már az Inkák és az Aztékok is felismerték. Az inkák földje nagyságban vetekedet a Római Birodaloméval. A jól mőködı ellátmányozás biztosította birodalmuknak a fennmaradást és a túlélést. A mezıgazdaságuk nem csak a forradalmian új öntözırendszernek, teraszos földmővelésnek és kifinomult tartósítási módszereknek köszönhette hatékonyságát, hanem a mikro-algáknak és különösen a zöldalgáknak, más néven chlorellák széleskörő alkalmazásának. Az emberek felismerve annak egyedülálló immunerısíti hatását, rendszeresen fogyasztották a chlorellát, állataiknak is adták, sıt a termıföldek táplálására is alkalmazták. Többek között ezt bizonyítják a 16. századból származó Toribio de Bonavente atya jegyzetei is, aki ekkortájt figyelte meg, hogy a Tezcoco-tó közepére, egy szigetre épült Tenochtitlanban, az Azték Birodalom fıvárosában élı indiánok a víz felszínérıl valamilyen élelmiszert győjtöttek és azt többféle módon elkészítve nagy mennyiségben fogyasztottak. A japán konyhamővészetnek is elengedhetetlen eleme a zöldalga. Egy átlagos japán évente közzel 10 kg algát fogyaszt. Ez egy európai ember évi cukorfogyasztásának felel meg. Nem kizárt, hogy az algáknak köszönhetı a japánok a világon egyedülállóan magas élettartalma. A tudomány figyelmét sem kerülte el a chlorella. A Szovjetunió őrhajósai táplálékként használták, kutatásokat folytattak az algák őrben való termelésével kapcsolatosan, hiszen feldolgozzák a káros anyagokat, rengeteg oxigént termelnek, bı, jó minıségő tápanyag-forrásként is felhasználhatók. Vladimir Remek, csehszlovák őrhajós, a Szoljut-6 őrállomáson a chlorella őrbéli tenyésztésével volt megbízva. Napjainkban a NASA és az európai őrkutatók, együttmőködve az orosz őrhajózási központtal tovább kutatják az algák őrbéli hasznosítását (Chlorella-1 program), továbbá kiemelkedıen fontos szerepet szánnak e parányi élılényeknek, melyekre nem hat a gamma-sugárzás káros hatása, a Mars meghódításában. Sugárfertızött betegeket az orvosok már régóta kezelnek eredményesen zöldalga és kékalga készítményekkel. A csernobili sugárfertızött betegek kezelése során is bebizonyosodott a zöldalga pozitív hatása, mivel számos beteg az algáknak köszönhette gyors felépülését. Miben is rejlik e parányi élıszervezet fantasztikus gyógyító ereje? Kutatómunkám során, számos írással találkoztam, amely a zöldalga jótékony erejérıl számol be. Ahogy kezdtem elmélyülni a tudományos cikkek óriási halmazába, rájöttem, hogy az anyagcserezavarok szinte minden területén hasznosítható a zöldalga. Mivel rengeteg bioaktív összetevıt tartalmaz, hatásmechanizmusa rendkívül sokoldalú. Minden gyógyhatás annál erıteljesebben nyilvánul meg, minél precízebb „nagytakarítást” sikerül véghezvinnünk szerveztünkben. Környezetünkbıl jelentıs mértékben jutnak be a testünkbe káros nehézfémek, illetve a növények védelmére alkalmazott peszticidek (rovarölı, gombaölı és gyomirtó szerek), melyek a Földön élı valamennyi élılényre káros hatással vannak, felhalmozódnak és hosszantartó mérgezést okoznak. A Chlorella sporopolenin tartalmának köszönhetıen „nehézfém-mágnes” ként mőködik, teljes mértékben képes lekötni és kitakarítani a káros anyagokat, peszticideket, nehézfémeket. A sporopolenin β-karotin és karotinoid észterek polimerizációs terméke, mely a növényi világban csak a pollenszemek, spórák falában található és a legellenállóbb sejtfalalkotó anyag. (Sokan a sporopolenin-t sporopolein-nek nevezik, ez nem helyes, téves meghatározás.) Német kutatók bizonyították a sporopolenin UV-gátló, ránctalanító és antioxidáns hatását és javasolják széleskörő kozmetikai alkalmazását. Magas rosttartalmának (cellulóz) köszönhetıen a chlorella fokozza a bélmozgást, javítja az emésztést, csökkenti a bélsár kiürítésének idejét, ezzel a toxikus anyagok belekben lévı tartózkodási ideje, egyben felszívódása is csökken. Számos tanulmány is bizonyítja, hogy az algák irreverzíbilisen megkötik a nehézfémeket. Például, a kadmiummal és algákkal táplált fiatal kísérleti patkányoknál nem jelentkeztek mérgezési tünetek, fejlıdési rendellenességek, ellentétben a kontroll csoporttal, mely nem kapott a kadmium mellé algát a táplálékba. A Chlorella pyrenoidosa képes lekötni a rezet és a nikkelt, mivel peptidjei jelentısen megnövelik a coeruloplazmin szintjét. Ez a tulajdonsága különösen fontos olyan súlyos betegségben szenvedık kezelése során, mint a Wilson-kór. A dioxin a jórészt az ipari hulladékokból származó klór-vegyületek összefoglaló neve. A dioxin-mérgezés fıként a szennyezett élelmiszerek közremőködésével jön létre. A dioxin zsirban jól oldódó anyag, ezért az emberi zsírszövetben, a májban és az anyatejben is képes felhalmozódni. Erısen mérgezı a csecsemımirigyre, az immunrendszerre és a májra, rákkeltı tulajdonsága sem elhanyagolható. A klór tartalmú peszticidek, klórozott fenolok, és a rendkívül mérgezı poliklór-dibenzo-dioxinok (PCDD) és poliklór-dibenzo-furánok (PCDF) jelentenek veszélyes szennyezést a hidroszférában, ahonnan különbözı utakon az emberi szervezetbe is könnyen bejuthatnak. A klorofill a zöld növényeknek azon anyaga, amely a Nap sugárzó energiáját abszorbeálja (elnyeli), és közvetíti a növényi sejtben végbemenı szintetikus folyamatoknak. Érdekesség, hogy a vérben lévı hemoglobinmolekulában található hem-rész hasonlít a klorofillmolekulához. Több komoly kutatás eredménye igazolta, hogy a magas klorofilltartalmú zöldségek, mint például a kínai káposzta, a brokkoli, a hagyma és a zeller, gyorsítják a PCDD és a PCDF kiválasztását. Az eddig ismert legmagasabb klorofill-koncentrációt tartalmazó növény a Chlorella (ennek köszönhetıen 10-szer több oxigént tud termelni, mint bármely más növény), ezért a digoxin eliminálásában ez az alga a leghatásosabb. A klorofill aktiválja a PPAR-receptort (peroxisoma proliferációt aktiváló receptor). A PPAR rendszer alapvetı integrációs szerepet játszik anyagcsere folyamatainkat érintı környezeti hatások közvetítésében, mert a rendszert aktiváló ligandok között nagyszámú, a táplálkozással a szervezetbe jutó zsírsav származék szerepel. Másrészrıl a PPAR rendszer közvetíti a különféle szervezeti védekezı folyamatok során keletkezı mediátorok, prosztanoidok, leukotriének- anyagcserét befolyásoló hatásait is. A PPARα és γ befolyásolja továbbá az immunrendszer sejtjeinek, a mononucleáris fagocita sejteknek cytokin (pl. TNF-α) termelı képességét. Mindezek alapján felvethetı, hogy a PPAR-család vizsgálandó tagjai jelentıs szerepet játszhatnak a hazánkban is népegészségügyi problémát jelentı elhízás, 2-es típusú cukorbetegség és az érelmeszesedés egymással összefüggı kialakulásában. Számos klinikai kutatás igazolta a PPAR receptor aktiválásának a szervezet méregtelenítésére és néhány daganatos betegségre (mell- és prosztatarák) gyakorolt pozitív szerepét. A chlorella fogyasztása során szignifikáns mértékben megnı a vérben a glutathion szintje. A glutathion egy tripeptid, amelyet glutaminsav, cisztein és glicin aminosavak építenek föl. Sokfelé elıfordul a mikroorganizmusokban, a növényekben és az állatokban is, és elsısorban antioxidánsként mőködik, szabadgyökökkel reagál, védi a sejteket a radioaktív- és az UV-sugárzástól, vírusos fertızésektıl, a környezet méreganyagaitól, nehézfémektıl illetve az oxidatív stressz okozta károsodásoktól. (Meister és Anderson, 1983). A glutathion fontos szerepet játszik a méregtelenítési folyamatokban azáltal, hogy képes a toxinokhoz (pl. nehézfémek, peszticidek) kötıdni, majd átalakítani ıket olyan formába, hogy a vizelettel, illetve az epével ki tudjanak ürülni. A szervezet glutathion hiánya megbetegedéseket idézhet elı: diabetes, májbetegségek, szürkehályog, HIV fertızés, rákos megbetegedések, ismeretlen eredető tüdıfibrózis, allergiák. A dohányzás elıidézıje lehet a glutathion hiánynak, mivel jelentısen növeli annak felhasználását. Talán a leghatásosabb és az utóbbi idıben a legtöbbet vizsgált anyag, amit a chlorella tartalmaz, a CGF (Chlorella Growth Factor), magyarul a chlorella növekedési faktor. A növekedési faktorok a sejtek felszínén található specifikus receptoraikhoz kötıdnek. Specifikus növekedési faktorok elıidézhetik 1/ új sejtek osztódását, burjánzását (mint például az epidermális növekedési faktor, az inzulinszerő növekedési faktor, a vérsejtképzı növekedési faktor; lásd vérsejtképzı szövet), 2/ sejtek vándorlását (például a fibroblaszt-növekedési faktor, FGF), 3/ közremőködhetnek a sebgyógyulásban (például a vérlemez eredető növekedési faktor, PDGF) stb. Egyes növekedési faktorok az egyedfejlıdés embrionális fázisában mőködnek; például az idegnövekedési faktor (NGF) serkenti a nyúlványok (az axon és a dendritek) kinövekedését a fejlıdı érzı- és szimpatikus idegsejtekbıl. A chlorella növekedési faktor aktiválja makrofágokat és a TNF, emeli az IL-1 és IL-12 szintet, kísérletekben növelte az immunválaszt Listeria monocytogenes ellen, még az AIDS fertızött egerek esetében is, hatásosan javítja a szervezet ellenállását Cytomegalia vírus és Escherichia Coli baktérium fertızés alatt. Stimulálja az ellenanyagok szintéziséért felelıs limfociták létrejöttét, melyek a szervezet ellenálló képességét biztosítják a fertızésekkel szemben, segíti a vörös vérsejtek kialakulását. Továbbá a CGF jelentısen csökkenti a daganatos sejtek szaporodását és a daganat okozta gyulladást a körülötte lévı szövetekben. Kutatók és klinikusok számos tanulmány és kísérlet alapján állítják, hogy a CGF elısegíti a gyorsabb növekedést káros mellékhatások nélkül. Felnıttekben ez úgy jelentkezik, hogy az RNS/DNS funkciót fejleszti, ami felelıs a fehérjék, enzimek és energia termeléséért a sejtek szintjén, miközben stimulálja a szövetregenerálódást és védi a sejteket néhány toxikus anyag ellen. Annak a gyermekcsoportnak, amelynek rendszeresen adagolták a chlorellát nem romlottak a fogai. Kevesebb betegeskedés mellet, ezek a gyermekek jobban nıttek, magasabb IQ-val rendelkeztek és szociálisan nyitottabbak voltak. Dr. Benjamin Frank, a „The No-Aging Diet” (Öregedés elleni diéta) címő könyv szerzıje, utal arra, hogy az emberi RNS/DNS-termelés az öregedés során jelentısen lelassul. Ennek következtében foyamatosan csökken az életerı és különbözı kóros folyamatok jelentkeznek. Már jóval a chlorella CGF-rıl megjelent tudományos publikációk elıtt, melyek igazolták, hogy ez az anyag igen figyelemre méltó forrása az RNS/DNS-nek, Dr. Frank írásaiban utalt arra, hogy egy diétának nukleinsavakban gazdagnak kell lennie, hogy lassuljon az öregedési folyamat. Hiszen mikor a RNS-ünk és DNS-ünk megfelelıen megújul és képes betölteni a funkcióit, akkor hozzájárul ahhoz, hogy testünk hatékonyan használja fel a tápanyagokat, meg tudjon szabadulni a toxinoktól és a betegségektıl is meg tudja védeni magát. Bizonyított, hogy a sejtek képesek az öngyógyításra és ezáltal az egész szervezet egészségi állapota is helyreáll. Csupán pár tápanyagra van szükségünk, amit a Chlorella Growth Factor (CGF) szinte mindenki számára biztosít. E parányi alga a biológiailag aktív és értékes anyagok teljes arzenálját halmozza fel (növényi fehérjét, az összes aminosavval, többek között mind a nyolcféle alapvetı esszenciális aminosavat, ásványi anyagokat és alapvetı nyomelemeket, például magnéziumot, káliumot, mangánt, vasat, cinket, kalciumot, többek között C- és E-vitamint, niacint, B-vitaminokat, ezen belül a B12-ıt aktív formáját, K-vitamint, pantoténsavat, folsavat, klorofillt, antioxidánsokat, polifenolt, telítetlen zsírsavakat, mint a linolén- és linolsavat.). Nem csoda, hogy a chlorellát alkotórészei pótolhatatlanul értékes tápanyaggá teszik. Szárított állapotban 50 százalék proteint tartalmaz, gazdag telítetlen zsírsavakban, ásványi anyagokban, rostanyagokban, vitaminokban, klorofillben és sok más gyógyászati szempontból hatékony összetevıben. Semmilyen káros vagy mérgezı anyag nem keletkezik az emésztése során. Jelentıs lúgosító hatása miatt véd a gombás fertızések ellen. Például a Candida Albicans a sarjadzó gombák egyik legismertebb faja. Normál körülmények között, minden egészséges testben megtalálható, és mindaddig, amíg a szervezet kémiai egyensúlya fennáll, nem szaporodik el kórosan. A candida és egyéb gombás fertızések jellemzıen a szervezet elsavasodásából és a nehézfém-mérgezésbıl származnak. A gomba, ami a savas környezetben jelentısen el tudott szaporodni, megköti a nehézfémeket. A gombás fertızések ellen szedett szerek megsemmisítik a gombát, ekkor a nehézfémek fölszabadulnak, bejutnak a véráramlatba és egyenesen a gerincvelı, illetve az agy felé veszik útjukat. Dr. Klinghardt és dr. Rau figyelmeztetnek, hogy csaknem az összes módszer, amelyet a candida ellen alkalmaznak veszélyes, ha elıször nem a nehézfémek kivezetésével kezdjük a gyógyítást. Csak ezt követıen kezdhetjük el a gombairtó szerekkel való kezelést. Fordítva semmiképp sem jó! A candida-fertızéseket ezerarcú betegségnek is hívják, hiszen rengeteg tünetet produkálnak, amelyek fı okozói az elsavasodás és a gombák által termelt mérgezı anyagok. A fent felsoroltakon kívül a chlorellának még számtalan gyógyhatása és bioaktív összetevıje van. Ezek felsorolását meg sem kísérlem, hiszen a rendelkezésre álló terjedelmes irodalomra való hivatkozás túlmutatna lehetıségeimen. Ezért itt és most csak azokra a vitaminokra és egyéb hatóanyagokra szorítkoztam, melyek kevésbé ismertek, de nem kevésbé hatásosak. Felhasznált irodalom: Isolation, characterization and structural determination of a unique type of arabinogalactan from an immunostimulatory extract of Chlorella pyrenoidosa. Carbohydr Res. 2005 Jun 13;340(8):1489-98. Suarez ER, Kralovec JA, Noseda MD, Ewart HS, Barrow CJ, Lumsden MD, Grindley TB. Isolation of three high molecular weight polysaccharide preparations with potent immunostimulatory activity from Spirulina platensis, aphanizomenon flos-aquae and Chlorella pyrenoidosa. Planta Med. 2001 Nov;67(8):737-42. Pugh N, Ross SA, ElSohly HN, ElSohly MA, Pasco DS. An aqueous Chlorella extract inhibits IL-5 production by mast cells in vitro and reduces ovalbumin-induced eosinophil infiltration in the airway in mice in vivo. Int. Immunopharmacol. 2005 Apr;5(4):689-98. Kralovec JA, Power MR, Liu F, Maydanski E, Ewart HS, Watson LV, Barrow CJ, Lin TJ. A hot water extract of Chlorella pyrenoidosa reduces body weight and serum lipids in ovariectomized rats. Phytother Res. 2004 Feb;18(2):164-8. Hidaka S, Okamoto Y, Arita M. DNA mismatch binding activities in Chlorella pyrenoidosa extracts and affinity isolation of G-T mismatch binding proteins. Plant Physiol Biochem. 2005 Apr;43(4):309-13. Epub 2005 Mar 17. Hsu T, Chang KN, Lai YS, Jung TY, Lee GI. Possible involvement of a 72-kDa polypeptide in nucleotide excision repair of Chlorella pyrenoidosa identified by affinity adsorption and repair synthesis assay. Plant Sci. 2000 Jul 14;156(1):95-102. Hsu T, Sheu R, Lai Y. Safety and immunoenhancing effect of a Chlorella-derived dietary supplement in healthy adults undergoing influenza vaccination: randomized, double-blind, placebo-controlled trial. CMAJ July 22, 2003; 169 (2):111-117 Scott A. Halperin, Bruce Smith, Coleen Nolan, Janet Shay, Jaroslav Kralovec.

Source: http://www.finclub.hu/soubory/o0000009612.pdf

Essential drugs list liste des m dicaments essentiels

WHO Drug Information Vol. 13, No. 4, 1999 Essential Drugs WHO Model List (11th revision December 1999) Section 1: Anaesthetics ¤ Example of a therapeutic group. Various drugs can serve as alternatives. Explanatory Notes United Nations Convention against Illicit Traffic in NarcoticWhen the strength of a drug is specified in terms of aDrugs and Psychotropic Substances (1988). select

winchester.com

MATERIAL SAFETY DATA Olin MSDS No.: 00064.0001 Revision No.: 20 PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product Name: BALL POWDER® PROPELLANT Chemical Name: Synonyms: Smokeless Powder, Double Base Propellant Chemical Family: Formula: COMPANY ADDRESS TECHNICAL EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: INFORMATION: East Alton, IL 62024 www.winc

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles