30.jaan09 septo loeng

DAB Eesti OÜ kutsub
Beeta-trikaltsiumfosfaadiga seotud suundumused ja
tulevikuväljavaated – kliiniline, radiograafiline,
histoloogiline ja histomorfomeetriline vaatlus.
Septodont luuasendusmaterjal RTR
Välislektor- ekspert Bozidar Brkovic (DDS, MSc, PhD) loeng
30. jaanuaril 2009 kl 9:00 - 12:30

Reval Hotel Olümpia
2. korruse konverentsisaalis Epsilon
Liivalaia 33 Tallinn
Loengu kokkuvõte:
Piisavat luumahtu peetakse praegugi hambaimplantaatide prognoositava pikaealisuse kõige
olulisemaks teguriks. Kuid on kliinilisi olukordi, mille tulemusel tekivad alveolaarsed
vaegused. Sellistel juhtudel on lokaliseeritud alveolaarse kumeruse suurendamiseks vaja enne
implantaadi paigaldamist teha taastav operatsioon, kasutades erinevaid kirurgilisi tehnikaid ja
erinevaid materjale.
Käesolevas loengus kirjeldatakse suukirurgia ja implantoloogia valdkonna kliinilisi
suundumisi, mille puhul kasutatakse beeta-trikaltsiumfosfaati (βTCP) kas üksinda või koos I
tüübi kollageeniga, mille on valmistanud Septodont – RTR Syringe ja RTR Cone. Oluline ja
tavaline näidustus βTCP kasutamiseks on hambasompude tervendamise vajadus kohe pärast
hamba eemaldamist. Kontseptsioon hõlmab alveolaarse kumeruse mõõtmete kliinilist ja
radioloogilist hindamist enne taastavat ravi ja pärast implantaadi paigaldamisele järgnenud 9-
kuulist paranemisperioodi. Alveolaarse luu säilitamise juhtudel võib tüübi I kollageeniga
kombineeritud βTCP kasutada kas koos juhtkude taastava membraaniga või ilma selleta. Luu
reageering pärast vaatlusalust paranemisperioodi tuleb registreerida, võttes aluseks
histoloogilise ja histomorfomeetrilise analüüsi. Tuleb käsitleda erinevaid kirurgilisi näidustusi
ning βTCP kombinatsiooni erinevate materjalidega.
Lisateema loengul: Ultra Safety Plus – uue turvalise süstlasüsteemi presentatsioon ja
demonstratsioon.
Loeng toimub tõlkega eesti keelde; loengu vaheajal kohvipaus.
Osalemistasu: 650.-EEK. Soovi korral saavad osalejad sertifikaadi.
Registreerimine telefonidel 6 391 326, 6 391 321, 6 391 328; tasuta telefon 800 3300
Bozidar Brkovic, DDS, MSc, PhD
Date and place of birth
July 22, 1973. Karlovac, Croatia
Academic Career
• Graduated at the Dental School, University of Belgrade • Special Education, Clinic of Oral Surgery, Dental School, Belgrade Basic Course: Perioprosthetic in combination with ITI implants
• Postgraduate Study, Clinic of Oral Surgery, Dental School, University of Belgrade
• MSc in Oral Surgery, Dental School, University of Belgrade Thesis: Clinical effect of clonidine in lidocaine solution for intraoral anesthesia • Special Education, S.O.R.G. Course, Madrid, Spain Advanced Course: Preprosthetic Surgery • Specialty at Clinic of Oral Surgery, Dental School, University of Belgrade • VIP Education Meeting for Ankylos Implant System, Dentsply Friadent, Hanau, Germany • PhD in Oral Surgery, Dental School, University of Belgrade 2006 Thesis: Clinical and Pharmacological Evaluation of Ropivacaine for Intraoral Local Anaesthesia • VIP Meeting for Ankylos Implant System, 15th Annual Scientific Meeting of EAO, Zurich, Switzerland 2006• Postdoctoral Fellow at Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, University of Toronto, Canada (one year program) • Course on animal care, University of Toronto, Canada • ITI Course Comprehensive Introduction to Implant Surgery, (11 CE Hrs) Dr R. Linstrom, Canada • Visiting Scholar Program of Prof M. Rohrer in the Division of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, University of Minnesota, Minneapolis, USA • ASTRA Tech Dental Implants Course, University of Toronto, Canada Clinical and Research Interests
Clinical Interests:
Research Experience
Animal model:
- Vascular effects of different vasoactive drugs on the musculature of blood vessels
- Pharmacokinetic of local anaesthetics
- LD50 of local anaesthetics on animal model
- Histomorphometric analysis of bone samples and materials for bone regeneration- Immunohistochemistry and expression of VEGF during bone regenerationHuman model:- Clinical effects of dental anaesthesia and analgesia- Implant Dentistry- Materials for bone regeneration- Bone grafting

Source: http://www.ehl.ee/get/59/30.jaan09+septo+loeng.pdf

East lancs document

PDE5 Inhibitors for Treatment of Erectile Dysfunction Introduction Three selective phosphodiesterase type-5 (PDE5) inhibitors are licensed for the treatment of erectile dysfunction – sildenafil, tadalafil and vardenafil. They are all included in the joint formulary. These medications have proven efficacy and safety; the major difference between them is that sildenafil a

Microsoft word - finalnotam-pt1.doc

CIALIS WESTERN OPEN PGA TOURNAMENT AND CHICAGOLAND SPEEDWAY NASCAR RACES CHICAGOLAND 300 BUSCH SERIES CHICAGOLAND 400 NEXTEL CUP SERIES JULY 3 THROUGH JULY 9, 2006 In anticipation of a significant number of aircraft traveling to the Chicago, Illinois, area during the Cialis Western Open PGA Tournament and the Chicagoland Speedway NASCAR races, a temporary air traffic cont

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles