Curriculum vitae

CV for Runar Døving
Nåværende stilling:
Professor i sosialantropologi ved Markedshøyskolen. Og forsker II (20 %) ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Utdannelse:
Dr. polit. i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen 2002 med avhandlingen Mat som totalt sosialt fenomen. Noen eksempler med utgangspunkt i Torsvik. Cand. polit. ved Universitetet i Oslo våren 1993 med avhandlingen Syden – fritidens land og dets folk. Cand. Mag. med Sosialantropologi, Prosjektarbeid (y11) ved rådet for arbeidslivsstudier og fransk mellomfag. Vitenskapelige publikasjoner
Døving, Runar (2007) Merkevarer – 45 korreksjoner, Oslo. Cappelen akademisk forlag. Døving, Runar (2003) Rype med lettøl. En antropologi fra Norge. Oslo. Pax forlag. Artikler i tidsskrift med fagfellevurdering Døving, Runar (2009) Le déjuner norvègien. Le grand récit de la famille et de la nation. I Ethnologie francaise. Døving, Runar (under arbeid) ”Guds lam, steken og kosedyret”. Døving, Runar (2007) ”Voksne Barn. Husholdsviabilitet blant urbane skandinaver” Norsk antropologisk tidsskrift. Universitetsforlaget, Vol. 18, Nr. 1: 22–37. Døving, runar (2006) ”I alle sine dager. Mette Marits heltemodige hypergami” I Tidsskrift for kulturforskning. 3. Novus forlag, Oslo: 21–37. Døving, Runar og Lavik, Randi (2006) ”Småsmugling i grenseland. Legitimering av smugling av alkohol til Norge. Tfs (Tidsskrift for samfunnsforskning), 3. 359–387. Døving, Runar (2001) ”Kaffe – enklere enn vann. En analyse av ytelse i Torsvik” i Norsk antropologisk tidsskrift nr. 4 2001. Oslo: Universitetsforlaget: 246–260. Døving, Runar (2001) ”Pølse med lompe – sauetarm i rødt hvitt og blått” i Dugnad – tidsskrift for etnografi. Vol 1, 31–42 Døving, Runar og Lien Marianne (2000) ”Myten om den perfekte kålrot.” I Norsk antropologisk tidsskrift nr. 2: 108–127 Døving, Runar (1998) ”Oppdrett er som svenskekongen som skyter fasaner i parken. En analyse av kognitive intervallkategorier for spiselighet”, Norsk antropologisk tidsskrift nr 1: 48–68. Døving, Runar (1997) ”Syden – Sted, moral og nytelse” i Tradisjon nr. 2: 3–13. Døving, Runar & Klepp, Ingun Grumstad (2009), “Avlæring av ansvar. Normer og kunnskap om klær i skikk og bruk-bøker” i Asdak, Kristing & Jacobsen, Eivind (red.) Forbrukerens ansvar, Cappelen akademisk forlag113–144. Kjærnes, Unni & Døving, Runar (2009) ”Controlling Fat and Sugar in the Norwegian Welfare State” i Oddy, Derik j., Atkins, Peter J., Amilien, Virginie (eds.) The Rice of Obesity in Europe. A Twentieth Century Food History, Ashgate Døving, Runar (2008) ”Huset, identitet og representasjon: Å feie ut spøkelser” i Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkaasa Under tak mellom vegger, Gyldendal akademiske, Oslo. Døving, Runar (2007) ”Forbrukets kjønnede struktur” i Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.) Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet, 355–377, Cappelen akademisk forlag, Oslo. Døving, Runar og Lavik, Randi (2006) ”A good buy. Rationalities and Motives behind Cross-Border Shopping” i Frank Asche (red.) Primary industries facing global market. The supply chains and markets for Norwegian food. 148–168, Universitetsforlaget, Oslo. Døving, Runar (2003) ”De uangripelige. Barn som regjeringsagenter i familien” i Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending (red.), Regjering i Norge: 24–38. Pax forlag, Oslo. Døving, Runar (2003) ”Et antropologisk studie av konsum” i Marianne Rugkåsa og Kari Trædal Thorsen (red.), Nære steder, nye rom. Utfordringer i antropologiske studier i Norge: 163–187. Gyldendal, Oslo. Døving, Runar (2003) ”Folk spiser fortsatt kjøttkaker” i E. Jacobsen, R. Almås og J.P. Johansen (red.), Den politiserte maten: 315–342, Abstrakt forlag. Døving, Runar (2001) ”Vaffelhjertets makt – en analyse av norske kvinners hushold”. I Varene tar makten, Siri Meyer og Erling Dokk-Holm (red.) Oslo. AdNotam, Gyldendal. Makt- og demokratiutredningen, 151–190. Døving, Runar (2001) ”Lettølets avmakt – en drikk for feminine alkoholiserte festbremser”. I Varene tar makten, Siri Meyer og Erling Dokk-Holm (red.) Oslo. AdNotam, Gyldendal. Makt- og demokratiutredningen: 191–214. Døving, Runar (1999) ”Når skogens konge smaker ku” i Olaf Ågedal og Aanund Brottveit (red.) Jakta på elgjaktkulturen. Abstrakt forlag, Oslo: 151–172. Døving, Runar (1997) «Syden – fritidens land» i Jens Kristian Jacobsen & Arvid Viken (red.) Turisme som fenomen og næring. Universitetsforlaget: 110–117. Artikler i tidsskrifter uten fagfellevurdering Døving, Runar (2009) ”Jakten på den norske lykken” Bokessay i Sosiologi i dag (Sosiologiske drops, årg. 39.4, Novus forlag 94–107. Døving, Runar (2009) ”Hva er galt med forbruk?” Minerva. http://www.minerva.as/?fid=1170&id=09022009092216708&magasin=ja&vis=artikkel Døving, Runar (2007) ”Fedmens politiske sårdannelser” i Arr – idéhistorisk tidsskrift. Døving, Runar (1999) ”Matpakka – den store norske fortellingen om familien og nasjonen” i Din, religionsvitenskapelig tidsskrift nr. 1: 4–12. Døving, Runar (1997) ”Men Mikkel ble ikke vegetarianer. En note til et antropologisk perspektiv på mat” i Ernæringsfysilogen. nr. 2 1997: 56–61 (også publisert på viten.com). Døving, Runar (1996) ”Brassica napus – En analyse av samtidens manglende kålrotdiskurs”, Samtiden nr. 3, Aschehoug forlag: 54–59. Døving, Runar (1993) ”Hysj! - her snakker vi ikke om penger” 3. verden magasinet X, Årg. 2, nr 4 Døving, Runar (1993) ”Ørkenbyen Røros – en turistattraksjon” i Hovedfagsstudentenes årbok 6. årgang, Institutt og museum for antropologi, UiO Bonke, Jens (et al) (2005) Udsathed og forbrug i de Nordiske velfærdssamfund. Rapport 05:18. Socialforskningsinstituttet, København. Døving, Runar (2003) ”Grensehandel i sameland.” Prosjektnotat nr. 4-2003, SIFO. Oslo. Døving, Runar (2003) ”Noen implikasjoner av uformell økonomi.” Arbejdspapir 3:2002 Socialforskningsinstituttet, København (3). Bugge, Annichen. og Døving, Runar. (2000) Det norske måltidsmønsteret – ideal og praksis. Rapport nr. 2:2000, Lysaker, SIFO. Døving, Runar (1997) Fisk. En studie av holdninger, vurderinger og forbruk av fisk i Norge. Rapport nr. 12, SIFO Lysaker. Marianne Lien og Runar Døving (1996): Grønsaker som mat og handelsvare – Kvalitetsoppfatninger fra produsent til forbruker. Rapport nr. 2 1996, Statens institutt for forbruksforskning, Lysaker. Døving, Runar (2002) Mat som totalt sosialt fenomen. Noen eksempler med utgangspunkt i Torsvik. Dr. polit.-avhandling i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Døving, Runar (1993) Syden – fritidens land og dets folk, avhandling i antropologi, levert som del av cand. polit. grad ved Institutt og Museum for antropologi ved Universitetet i Oslo (UiO) Døving, Runar (m/fl.) (1987) Hvem setter premissene – en analyse av pressens dekning av Nobels fredspris 1985 til Internasjonale leger mot atomkrig (IPPNW), Rådet for arbeidslivsstudier, Universitetet i Oslo. Populærvitenskapelige publikasjoner:
2009 ”Med en medister fra Strøm-Larsen – kulinarisk vandring langs linje 11 i Om;bymuseet Nr. 4-/Årgang 54. 2008 ”Koseregimet” i 10 år yngre på 4 måneder med Bedre puls, Caroline Paulsberg (red.) NRK. 2008 ”Same shit, new wrapping” I Dogamagasinet nr. 1, 2008. 2006 Innledning bok mat 2006 ”Moderniteten i tegnekunsten”, Snitt (6), Grafill Forlag, ISSN: 0809-9383, Oslo. 2006 ”Kulturens vei”, Kulturarven, Nr 38. 2006 ”Gatekjøkkenmat”, forord, Schibsted. 2005 ”VG – Norge beste avis” (essay), Prosa. 2004 ”Arbeidets tid” i Lars FR.H. Svendsen (red.), Arbeid. Teori og praksis. Bergen. NHO, 52–61. 2004 ”En kake for mye. sosiologiske irettesettelser til en kakemons” i Prosa 10 (2): 28–31. Oslo: Universitetsforlaget. 2004 ”Den hellige matpakka. mat, moral og politikk” (populærvitenskapelig foredragsserie NRK2) trykket i NRK P2 Akademiet: 164–175. 2003 ”Norsk matkultur – norsk mat i tid og rom” i Bjarne Håkon Hansen (red), Mat på Norsk: 126–154. KOM forlag. 2003 (med Ingun Grimstad Klepp) Hybelkaninenes erotiske bøtteballett Tre bøker om vask. Prosa 9 (3): 12–18. 2001 68-erne og det evige forfall. Something rotten in the state of Norway, UKS - forum for samtidsskunst (1/2 2001): 45–48 2001 ”Pisken min er ikke av lær” Utflukt nr. 3. 2000 ”Skjønnhetens politiske ambivalens” Norsk Medietidsskrift nr. 2. 125–131. 2000 ”Ungdommens matvaner går over” Temamagasinet for foreldre Om, Årg. 80, nr 5 1998 ”Kvinner er ’kjøtt’, menn ’jeger’” Norsk fiskeoppdrett, Årg. 23, nr 11. 1997 «Ferie og fritid», P-2 Akademiet (populærvitenskapelig foredragsserie NRK2) trykket i P-2 Akademiet (M), 1999: 9–20. Oversettelser:
1992 Nakne kvinner spiser mennesker, oversettelse av Amerigo Vespuccis reisebrev fra 1504 og 1505 fra hans reiser til Amerika, med eget forord, Spartacus forlag (64 sider) Kronikker:
Tidsskrift for den norske Lægeforening (3) 2005 Ingen drikk kan erstatte Ringnes lettøl Kronikker også tidligere publisert i bl.a. VG, Universitas, Aftenposten, Sinn og helse, Dagsavisen, Bergens Tidende, News & Views, Sunnmørsposten, Havbruk, Norsk fiskeoppdrett, Fødsel i fokus, Samora, StudVest og X. I tillegg diverse større og mindre essays, intervjuer, kåserier, plakater, bokanmeldelser med mer i tidsskriftene f.eks og Utflukt, og spalten ”Gratis lunsj” i Sånn er livet NRK P2 og Visuelt (ca. 30 tekster). Har i ti år vært instituttbestyrer for ”Institutt for begrepstømming” i f.eks./Samtiden. Noen presenterte paper:
2007 (med Unni Kjærnes) ”Governing sugar and fat in the Norwegian welfare state, The tenth symposium of the ICREFH, Oslo, 25-28th September. 2007 ”Guds lam, steken og kosedyret” Husdyrforsøkskonferansen 07, Lillestrøm. 2006 ”Husarbeid som kunnskapsfelt”; NTNU Trondheim 2006 ”Forbrukersamfunnet – hva er det?” Historisk institutt, Universitetet i Oslo (8.mai) og Antropologiens årskonferanse Homo faber, Trondheim 20. Mai. 2005 “Regjeringens skam” Paper presentert ved Norsk etnografisk årskonferanse Staten i våre 2005 “The eternal obligation to support”. Paper presentert på konferansen Housework: Labor, consumption, agency, Rosendal, Mai 26 - 28, 2004. 2004 ”Fortsatthypotesen – og andre sosiologiske rammefortellinger”. Paper presentert på Sosiologiforeningens vinterseminar 2004 Sosiologiens språk og ytringsformer, Gausdal, 9. januar 2004. 2004 ”I alle sine dager: om Mette-Marit som gifter seg over sin stand” Paper presentert ved antropologenes årskonferanse, Oslo, 8. mai 2004 2003 ”Abduksjon, en elementær slutningsform” Paper presentert på vitenskapsteoretisk seminar, 2003 ”Mauren – et googleforedrag” Paper presentert under seminaret Norske dyr, TIK-senteret, UiO, 2003 ”Hvis antropologi var en vare” Paper presentert ved Norsk antropologisk forenings 2001 ”Pizzaens inkommensurabiliet – modernisme som eksklusiv middelklasseideologi” Paper presentert på norsk etnografisk forenings årskonferanse, Bergen 11–13 mai. 2000 ”Lettøl og stillhet. To former for markering av forskjeller”. Paper presentert ved Norsk etnografisk forenings årsmøte Likhetens paradokser Hadeland. 2000 ”Kvinnens makt i hjemmet”. Paper presentert til Norsk antropologisk forenings årsmøte på 2000 (med flere) “Global and local food in Norwegian food system: A comparative study between eating in and eating out”. Paper presentert på den interfaglige konferansen “Millenium Stews – Food and Food Systems in the Global City” I University of New York, New York. Juni 2000. 1999 ”Hunting Bunnies – Sexual table metaphors among Norwegian men”. Paper presentert på Human-Animal Relations, Sundvollen, 4–7 November 1999. 1999 ”The Matpakke – The great Norwegian narrative about the family and the nation”. Paper presented at the 1st International Conference on Consumption and Representation, Plymouth, UK, 1–3 September: Consuming Markets; Consuming Meanings. 1997 ”Leach’ kognitive kategorier”. Antropologisk forenings årskonferanse, Bergen. 1997 ”Syden – et sted”. Årskonferanse for Etnologi og Folkloristikk, Solstrand, Bergen. 1993 (m/Thomas Hylland Eriksen) ”In limbo: Notes on the culture of airports” The Consequences of globalisation for social anthropology 2nd EASA Conference, Prague. Inviterte foredreg 2006 (for flere foredrag se http://www.sifo.no/page/Ansatte//10037/48237.html):
”Hvorfor tror folk at maten er så dyr?” Landbrukets Hus, ”Forbruk, kjønn og makt” BI/Nydalen, ”En tributt til den muslimske mannen” Prosalong/Fritt Ord. ”Vin og brennevin i norsk kultur”, Håndverkeren. ”Identitet, forbruk og design” Kunsthøgskolen i Bergen. ”Yndige ryper, kaklende høner, beskyttende vinger. Misforholdet mellom kvinnens moderne individuelle idealer og morsrollen” Kultkom, Blindern ”Framtiden er oppskrytt: To tunge strukturer, tre store trenger og horder av motefluer”, avisens markedsdag, Stavanger. ”Lekre ryper og kaklende høner: fra sexy natur til tam mat”, Espelid Håviks matpris, Bølgen og Moi, Oslo. ”Fisk, kaffe og viagra: produkter som selger seg selv”, Nor-fishing, Trondheim. ”Sauens kulturhistorie” Opplysningskontoret for kjøtt, Oppdal. ”Matpakkens regjering” Naturviterforbundet, Malmö ”Hvorfor og hvordan involvere forbrukerne i matpolitikken”, Landbruks- og matdepartementet (LMD), Grand Hotell, Oslo ”Mannskamp for likestilling”, Mannsdagen, Restaurant Fritjof, Oslo ”Til angrep! : hvorfor er man ikke villig til å dø for kjøpesenteret?” Kjøpesenter 2006, Trondheim ”Turisten, gaffelen, matpakka og andre hindringer for en regional matkultur”, Mat og reiseliv 2006, Geilo ”Oppdrett – en smak av svenskekongen” Forskningsrådsdagen, Konserthuset i Oslo Annen pedagogisk erfaring:
Timelærer ved Norsk Reiselivsskole A/S. Vår og Høst 1994: Til sammen seks egenproduserte intensivkurs i tekstbehandling og desktop for hovedfagsstudenter ved Institutt og museum for antropologi, UiO. Timelærer for grunnfag (seks timer/uke) ved Institutt og museum for antropologi, UiO. Kollokvieleder for mellomfag i sosialantropologi ved Institutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo Annet arbeid/praksis/verv:
Vit.ass./stipendiat/forskerII/forsker II ved Statens institutt for forbruksforskning Satsansvarlig for Spartacus forlag; ombrekking, vask og layout. Redaksjonssekretær i tidsskriftet f.eks. Aktivitør, deltid, ved Kriminalomsorg i frihet (KIF) på Sandaker hybelhus. Hjelpepleier, deltid, ved Nordre Åsen sentralinstitusjon (HVPU). Morgenreporter, halv stilling, i NRK-p2, Osloredaksjonen. Timelønnet vikar i Manpower A/S, tilsvarende 2 års praksis i denne perioden Ansvar for grafisk arbeid og layout for tidsskriftene Profil, Danzon, Hovedfagsstudentenes årbok ved Institutt og museum for antropologi, NIHA-Nytt (Norwegian international health assosiation) og annonseorganet Kulturplakaten. Ledelse av prosjektet Oslo Kunstverk, et organ som har som formål å ivareta det bemerkelsesverdige i Oslo by. Kunstverkets viktigste prosjekter hittil er en presentasjon i forbindelse med Prosjekt i Gamlebyen (PiG) mai/juni 1994. Og lanseringen av Opera-plattform med utstilling på galleri ROM 15. aug til 15. Sept. 1997. Sensor ved avviklingen av grunnfag i antropologi, seks ganger i Oslo og to ganger i Bergen. ca 25 ganger sensor på hovedfag/master ved Instituttene for antropologi i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim, Universitetet på Ås, Center for Development and the Environment (UiO) og i etnologi ved Institutt for kulturstudier, UiO. Veileder for hovedfag/master, geografi, sosiologi og antropologi. Blir relativt mye brukt i som intervjuobjekt og kilde i media (ca. 1000 ganger) innen feltene fritid, forbruk, mat, kjønn, merkevarer og generell antropologi. Se for eksempel a-tekst/sesam.no, google.no eller Nrk.no. Språk: Engelsk relativt flytende skriftlig og muntlig, fransk flytende muntlig, relativt godt skriftlig. Forstår og kan tyde tysk og spansk. Medlem av Barneombudets ekspertgruppe for Skolematreform 2006 Medlem av Likestillingsdepartementets mannsrollepanel 2007 Redaksjonsråd i Norsk antropologisk tidsskrift 12.01.2007: 2. Opponent for Flore Singer Aaslids Dr. Polit.thesis in anthropology Facing the Dragon. Exploring a conscious phenomenology of intoxication. NTNU Trondheim 2006. Reviewer for Journal of Tourism research, Food, Culture and Society, Norsk sosiologisk tidsskrift og Norsk antropologisk tidsskrift. Ekspertvuderer for Norges forskningsråd

Source: http://www.campuskristiania.no/Global/MH/Dokumenter/Ansatt-CV/runar.doving.pdf

Algemeen deelnemerscontract ufc 2002

NOC-NSF Dopinglijst 1 januari 2006 Het gebruik van elk geneesmiddel moet worden beperkt tot medische indicaties. I. Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband en buiten wedstrijdverband Verboden stoffen S1. Anabole middelen S2. Hormonen en verwante stoffen S3. Bèta-2 agonisten S4. Middelen met een anti-oestrogene werking S5. Diuretica en andere maskerende middelen Verboden methoden M1.

Cpt_0607_cy.indd

PERSPECTIVES practice presents a threat to public health right balance in oversight of physician opioid discipline of physicians: assessing state and safety—have the ability to issue a prescribing for pain: the role of state medical medical boards through case studies. <http://boards. J. Law Med. Ethics 31 , 21–40 (2003). aspe.hhs.gov/daltcp/reports/2006/stdiscp. Hoffmann, D.E

Copyright © 2014 Medical Pdf Articles